Nezaměstnanost, říjen 2013

Nezaměstnanost, říjen 2013

Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2013

V průběhu měsíce října došlo ve Zlínském kraji k mírnému poklesu nezaměstnanosti. Celkový počet uchazečů o zaměstnání evidovaný pracovišti úřadu práce ve Zlínském kraji se snížil o 212 osob, což představuje pokles o 0,68 %. Vzhledem k tomuto malému snížení počtu uchazečů o zaměstnání nedošlo ke změně v ukazateli podíl nezaměstnaných, který stejně jako na konci září dosahuje hodnoty 7,6.

K 31. 10. 2013 evidují pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji 31 025 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 30 117 dosažitelných, tedy těch, kteří mohou okamžitě nastoupit na pracovní místo (nejsou např. účastníci rekvalifikace nebo v pracovní neschopnosti).

V průběhu měsíce října se na pracovištích úřadu práce ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 554 uchazečů o zaměstnání, což je méně než v předcházejícím měsíci září, kdy do evidence vstupovali zejména absolventi škol hledající své první uplatnění na trhu práce. Vyřazeno bylo 2 766 uchazečů (také se jedná o nižší počet než v měsíci září).

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Zlínského kraje byl stejně jako v září rozdílný, přesto ve všech okresech došlo k poklesu nezaměstnanosti. Nejvíce se snížila nezaměstnanost v okrese Uherské Hradiště a to o 1,58 % (snížení počtu uchazečů o 112 osob, což znamená, že se okres Uherské Hradiště podílel na snížení počtu uchazečů o zaměstnání v kraji 53 %). Naopak nejméně se snížila nezaměstnanost v okrese Kroměříž ( o 0,14 %, tj. o 9 osob). Na pořadí okresů Zlínského kraje dle podílu nezaměstnaných se však nic nemění. Nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazuje okres Vsetín (8,6), následuje okres Kroměříž (s podílem nezaměstnaných 8,4), dále Uherské Hradiště (7,0). Nejnižší nezaměstnanost je v okrese Zlín (6,7). Na snížení nezaměstnanosti se i v říjnu významných způsobem podílela opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Krajská pobočka finančně podpořila vytvoření 280 pracovních míst na veřejně prospěšných pracích i společensky účelných pracovních místech a 57 míst pro zabezpečení odborné praxe mladých bylo podpořeno v rámci projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji.

Na konci měsíce října evidovala pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji celkem 2 469 volných pracovních míst. Je to o 180 volných pracovních míst méně než v září. Na jedno volné pracovní místo tak připadá již téměř 13 uchazečů o zaměstnání. V nabídce volných pracovních míst převažují, stejně jako v minulých měsících, pracovní místa pro obchodní zástupce (118 míst), seřizovače a obsluhu obráběcích strojů (110 míst), řidiče nákladních automobilů a tahačů (97 míst). Nově se mezi nejčastěji nabízená místa dostala již v září profese zedníků (68 míst) a v říjnu profese pomocných pracovníků ve výrobě (70 míst).

Mgr. Miriam Majdyšová
Tisková mluvčí Krajské pobočky ve Zlíně

Starší příspěvek Využívání cyklostezky „Baťův...
Novější příspěvek Poplatky za svoz odpadu 2014

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn