Návrh rozpočtu ’14

Návrh rozpočtu ’14

Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2014 jsou plánovány ve výši:

 • příjmy: 2 925 400,00 Kč
 • výdaje: 2 786 000,00 Kč
 • saldo: 139 400,00 Kč

Některé podstatné položky na straně příjmů:

 • Da? z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 425 000,00 Kč
 • Da? z příjmu právnických osob: 490 000,00 Kč
 • Da? z přidané hodnoty: 1 100 000,00 Kč
 • Da? z nemovitostí: 230 000,00 Kč
 • Poplatek za likvidaci kom. odpadu: 180 000,00 Kč,
 • Sběr a svoz ostatních odpadů - EKO-KOM: 24 000,00 Kč,
 • Komunální služby a územní rozvoj: 35 000,00 Kč,
 • Pronájem areál: 36 000,00 Kč.

Některé významné položky na straně výdajů:

 • Silnice - zimní údržba, cesty oprava: 250 000,00 Kč,
 • Výdaje na územní dopravní obslužnost, MHD 55B: 210 000,00 Kč,
 • Předškolní zařízení-příspěvek MŠ Zahradní: 32 000,00 Kč,
 • Činnost knihovnická: 21 000,00 Kč,
 • Rozhlas a televize poplatky OSA, bezdrátový rozhlas-dotace návrh: 123 000,00 Kč,
 • Veřejné osvětlení - elektrická energie: 70 000,00 Kč,
 • Sběr a svoz komunálního odpadu: 300 000,00 Kč,
 • Sběr a svoz ostatních odpadů: 58 000,00 Kč,
 • Péče o vzhled obcí a veřejnou zele?: 135 000,00 Kč,
 • Platy zaměstnanců v pracovním poměru: 320 000,00 Kč,
 • Elektrická energie: 110 000,00 Kč.
Starší příspěvek Pozvánka na valné shromáždění
Novější příspěvek Návrh rozpočtu na rok 2014

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn