Pozvánka: 29. zasedání | Obec Bělov
Pozvánka: 29. zasedání

Pozvánka: 29. zasedání

  • 20. září 2014

Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva obce Bělov

Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Bělov – místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77

Doba konání:

2.10.2014 od 18:00 hod

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Komplexní pozemkové úpravy v katastru obce Bělov
  4. Rozpočtové opatření
  5. Záměr pronájmu nebytového prostoru-holičství
  6. Zřízení chráněného pracovního místa
  7. Různé
  8. Diskuze
  9. Závěr

V obci Bělov, dne 20. 9. 2014

Starší příspěvek Rozhodnutí: úplná uzavírka provozu
Novější příspěvek Zápis z 29. zasedání

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn