Pozvánka: 2. zasedání | Obec Bělov
Pozvánka: 2. zasedání

Pozvánka: 2. zasedání

Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov

Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Bělov – místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77

Doba konání:

12. 11. 2014 od 18:00 hod

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Smlouva se SFŽP-bezdrátový rozhlas
  5. Smlouva Zlínský kraj-dopravní obslužnost
  6. Různé
  7. Diskuze

V obci Bělov, dne 5. 11. 2014

Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Státní pozemkový úřad
Novější příspěvek Zápis, 1. zasedání

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn