Návrh rozpočtu: 2015

Návrh rozpočtu: 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015:

 • Rozpočtové příjmy celkem: 3 204 800,00 Kč
 • Rozpočtové výdaje celkem: 2 991 000,00 Kč
 • Saldo: 213 800,00 Kč

Některé podstatné položky na straně příjmů:

 • Da? z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 425 000,00 Kč
 • Da? z příjmu právnických osob: 530 000,00 Kč
 • Da? z přidané hodnoty: 1 175 000,00 Kč
 • Da? z nemovitostí: 230 000,00 Kč
 • Poplatek za likvidaci kom. odpadu: 175 000,00 Kč,
 • Sběr a svoz ostatních odpadů - EKO-KOM: 24 000,00 Kč,
 • Komunální služby a územní rozvoj: 35 000,00 Kč,
 • Pronájem areál: 36 000,00 Kč.

Některé významné položky na straně výdajů:

 • Silnice - zimní údržba, cesty oprava: 100 000,00 Kč,
 • Výdaje na územní dopravní obslužnost, MHD 55B: 170 000,00 Kč,
 • Dopravní obslužnost ZL kraje: 30 000,00 Kč,
 • Činnost knihovnická: 21 000,00 Kč,
 • Rozhlas a televize poplatky OSA: 48 000,00 Kč,
 • Veřejné osvětlení - elektrická energie: 80 000,00 Kč,
 • Sběr a svoz komunálního odpadu: 200 000,00 Kč,
 • Sběr a svoz ostatních odpadů: 55 000,00 Kč,
 • Péče o vzhled obcí a veřejnou zele?: 100 000,00 Kč,
 • Platy zaměstnanců v pracovním poměru: 165 000,00 Kč,
 • Elektrická energie: 110 000,00 Kč.
Starší příspěvek Zápis, 2. zasedání
Novější příspěvek Cena vody pro rok 2015

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn