Pozvánka: 3. zasedání | Obec Bělov
Pozvánka: 3. zasedání

Pozvánka: 3. zasedání

 • 5. prosince 2014

Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov

Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77

Doba konání:

17. 12. 2014 od 18:00 hod

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Energie pod kontrolou-dodatek ke smlouvě
 5. VaK Kroměříž - žádost o finanční pomoc při rekonstrukci přerušovací komory
 6. Návrh Dohody o ukončení Rámcové smlouvy mezi obcí Bělov a městem Otrokovice
 7. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje , o.p.s-žádost o finanční příspěvek
 8. Rozvoj obce Bělov v letech 2014-2018
 9. Rozpočet na rok 2015
 10. Rozpočtový výhled 2016-2017
 11. Zpráva inventurní komise
 12. Různé
 13. Diskuze

V obci Bělov,
dne 5. 12. 2014

Jiří Přecechtěl
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Návrh rozpočtu DSO
Novější příspěvek Rozpočet ’15

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn