Rozpočet ’15

Rozpočet ’15

Vážení spoluobčané v tomto předvánočním čase Vám zastupitelstvo obce předkládá rozpočet na rok 2015 tak, jak byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2014.

Zazněl dotaz z pléna „jak dalece je obec zadlužena z plynofikace“, Ano obec Bělov má jeden dlouhodobý úvěr použitý na dofinancování plynofikace v celkové výši při sjednávání 2.5,-milionu a délkou splatnosti 15 let tj. do března roku 2026. Obec ručí za úvěr budovou č.p.25 obchod, kde je mimo jiných podmínka banky „po celou dobu úvěru musí sloužit budova k původnímu účelu tj. obchod“. Neznám člověka, který vyhledává jakýkoli úvěr či půjčku. Výše úvěru i délka splatnosti byla dlouze mnohokrát diskutována než obec k této finanční výpomoci (jenom pro připomenutí celková finanční výše plynofikace se vyšplhala na částku cca 14 mil,.kč) přistoupila. Jedna z podmínek ze strany celého zastupitelstva byla, „úvěr v žádném případě nesmí zatěžovat obecní rozpočet do takové výše, při které by nebylo možných dalších investic a rozvoje obce“. Proto taková délka úvěru, roční splátky ve výši cca 240.000,-kč, celková výše úvěru atd. V neposlední řadě obecní zastupitelstvo předpokládalo postupné navyšování příjmové stránky rozpočtu zejména z nově přihlašovaných spoluobčanů.

Nárůst trvale hlášených obyvatel v obci Bělov i firem se sídlem v obci Bělov za poslední čtyři roky je natolik výrazný, že poprvé je schvalován rozpočet na straně příjmů ve výši přes 3,-mil korun, kdy na výdajové stránce obce jsou plánované investice v roce 2015 „komunikace,kanalizace, povod?ový plán, bezdrátový rozhlas, územní plán, veřejné osvětlení, budova hasičské zbrojnice, dětské hřiště „ za předpokladu získávání dotací k jednotlivým nejenom uvedeným akcím ve výši cca 800.000,-kč. Další finanční prostředky směřují do údržby obce včetně platů zaměstnance a drobné komunální techniky (pro připomenutí obec pořídila v letošním roce za přispění dotace víceúčelový traktůrek, kdy z obecního rozpočtu byl příspěvek bezmála ve výši 150.000,-kč). Letošní závazky obce právě končícího roku, vůči dodavatelům jsou poprvé za mnoho a mnoho let dosahují zanedbatelné výše cca 50.000,-kč.

Vše není samozřejmě úplně v součastné chvíli dotaženo, vše není ideální a každý může najít mnoho chyb a problémů. Zastupitelstvo prozatím nemá schválenou strategii na své čtyřleté období což je nutno v nejkratším termínu projednat a předložit veřejnosti. Jsou zde investice minulých let, které nám slušně řečeno začínají padat na hlavu – vodovod a jeho přerušovací komora, i budova obchodu a budova obecního úřadu potřebují finanční injekce. Málo se mluví o skutečnosti, že obec Bělov v roce 2016 přesněji v prosinci, přestává být majitelem plynovodu za což obdrží druhou splátku od RWE ve výši přesahující 700.000,-kč a od tohoto dne i veškerá údržba již nepůjde k tíži obecnímu rozpočtu.

V neposlední řadě zda nenazrála doba přehodnotit postoj obce k nepřihlášeným občanům (osobní díky za všechny, kteří se během poslední doby přihlásili), máme zde příklady některých sousedních obcí - např.plať a odvážej odpad tam, kde jsi trvale hlášen, chceš novou komunikaci či kanalizaci zaplať a pod. Obec a jeho zastupitelé se budou muset důsledněji podívat na dodržování stavebního zákona tam, kde bydlí prokazatelně lidé, aniž mají kolaudaci svého rodinného domu a přiděleno číslo popisné. Tito neokrádají konkrétní osobu, ale vlastně nás všechny poctivé občany obce , kteří zde bydlí a chtějí i nadále zde bydlet a mají čím dál větší zájem na soudržnosti obce (neformální společenské akce poslední doby – lampionový průvod, besedování na točně, Mikulášská pochůzka a nadílka), případně i po dlouhých letech brigáda občanů na opravě komunikace v Kopánkách za účasti 15 zastupitelů a spoluobčanů, kdy další spoluobčané mě oslovovali, že mají zájem se taktéž příště zúčastnit což všem můžu přislíbit, že i tudy povede cesta ke zlepšení tváře obce. Jenom houšť a větší kapky za což děkuji jménem celého zastupitelstva obce Bělova.

Jiří Přecechtěl
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Pozvánka: 3. zasedání
Novější příspěvek Rozpočtový výhled

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn