Zápis, 3. zasedání

Zápis, 3. zasedání

 • 19. prosince 2014

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Přítomni:

Jiří Přecechtěl, Milan Mazel, Zdeňka Daňková, Ladislav Škrabal, Martina Šimčíková

Omluveni:

Zdeněk Nevařil, Jaroslava Večeřová

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání přítomno 8 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce určil ověřovateli zápisu Z. Daňkovou a L. Škrabal, zapisovatelem Z. Daňkovou.

Bod II. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Byly doplněny body – rozpočtové opatření č. 6, Spisový a skartační řád, Složení povodňové komise, Dodatek ke smlouvě o zajištění dopravy. Bod Rozvoj obce Bělov v letech 2015 – 2015 bude přesunut na další zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Energie pod kontrolou-dodatek ke smlouvě
 5. VaK Kroměříž - žádost o finanční pomoc při rekonstrukci přerušovací komory
 6. Návrh Dohody o ukončení Rámcové smlouvy mezi obcí Bělov a městem Otrokovice
 7. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje , o.p.s - žádost o finanční příspěvek
 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění dopravy
 9. Rozpočet na rok 2015
 10. Rozpočtový výhled 2016-2017
 11. Rozpočtové opatření č. 6
 12. Zpráva inventurní komise
 13. Spisový a skartační řád
 14. Složení povodňové komise
 15. Různé
 16. Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/3/14 bylo schváleno.

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bělov včetně příloh jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Bělov.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Pozvánka, 3. zasedání zastupitelstva

Pozvánka, 3....

12. prosince 2018

Pozvánka: 2. zasedání

Pozvánka: 2....

21. listopadu 2018

Usnesení ustavujícího zasedání

Usnesení...

10. listopadu 2018

Pozvánka: ustavující zasedání

Pozvánka:...

30. října 2018

Zápis, 30. zasedání

Zápis, 30....

5. září 2018

Pozvánka, 30. zasedání

Pozvánka, 30....

20. srpna 2018

Zápis, 29. zasedání

Zápis, 29....

25. června 2018

Pozvánka, 29. zasedání

Pozvánka, 29....

18. června 2018

Zápis, 28. zasedání

Zápis, 28....

30. května 2018

Pozvánka: 28. zasedání

Pozvánka: 28....

14. května 2018

Zápis 27. zasedání

Zápis 27....

8. března 2018

Zápis 26. zasedání

Zápis 26....

8. března 2018

Pozvánka, 27. zasedání

Pozvánka, 27....

27. února 2018

Pozvánka: 26. zasedání

Pozvánka: 26....

23. ledna 2018

Zápis, 25. zasedání

Zápis, 25....

28. prosince 2017

Pozvánka, 25. zasedání

Pozvánka, 25....

11. prosince 2017

Zápis z 24. zasedání

Zápis z 24....

23. listopadu 2017

Pozvánka: 24. zasedání

Pozvánka: 24....

7. listopadu 2017

Zápis, 23. zasedání

Zápis, 23....

27. srpna 2017

Zápis, 22. zasedání
1

Zápis, 22....

3. července 2017