Autorské právo : Phoom PhuengphraNávrh rozpočtu obce, ’16

Návrh rozpočtu obce, ’16

Starosta obce předkládá k diskusi návrh rozpočtu na rok 2016.

Příjmová složka rozpočtu je navržena ve stejné výši jako příjmy obce v letošním roce navýšené o odprodej plynovodu jenž proběhne dle uzavřené smlouvy s RWE na konci roku 2016. Návrh výdajové složky rozpočtu zohled?uje zejména palčivé problémy obce které vyvstaly z požadavků občanů (možná oprava komunikací) a dále požadavků nadřízených institucí (zejména řešení odkanalizování obce).Neméně důležitou součástí návrhu rozpočtu je i nově členěná položka komunitní kompostárna jejíž zřizení se obec zavázala při čerpání dotace na pořízení komunální techniky. Výše jednotlivých investičních položek a jejich členění je pouze návrhová, konečná výše bude schválena zastupitelstvem obce Bělov na zasedání dne 29.12.2015.

Jiří Přecechtěl
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Výzva
Novější příspěvek Veřejná vyhláška

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn