Zápis, 18. zasedání

Zápis, 18. zasedání

 • 28. prosince 2016

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 12. 2016, od 18:00 hodin

Přítomni:

Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal

Nepřítomni:

Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání bylo přítomno 5 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce určil ověřovateli zápisu M. Šimčíkovou a A. Daňka, zapisovatelem Z. Daňkovou

Bod II. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Byl doplněn bod Dohoda o poskytnutí služeb ve věci insolvenčního řízení, Smlouva o nájmu č.13851-158, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na uložení kabelu VN, Projednání žádosti Charita Otrokovice, uzavření nájemní smlouvy – obchod.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení rozpočtu obce na rok 2017
 5. Schválení rozpočtového výhledu 2018-2022
 6. Rozpočtové opatření č.4
 7. Dohoda o poskytnutí služeb ve věci insolvenčního řízení
 8. Smlouva o nájmu č.13851-158
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na uložení kabelu VN
 10. Žádost o dotaci Charita
 11. Smlouva s nájemcem obchodu
 12. Různé
 13. Diskuze
 14. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/18/16 bylo schváleno.

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bělov včetně příloh jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Bělov.
Starší příspěvek Rozpočtový výhled 2017 – 18
Novější příspěvek Plavební komora Bělov

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Usnesení ustavujícího zasedání

Usnesení...

10. listopadu 2018

Pozvánka: ustavující zasedání

Pozvánka:...

30. října 2018

Zápis, 30. zasedání

Zápis, 30....

5. září 2018

Pozvánka, 30. zasedání

Pozvánka, 30....

20. srpna 2018

Zápis, 29. zasedání

Zápis, 29....

25. června 2018

Pozvánka, 29. zasedání

Pozvánka, 29....

18. června 2018

Zápis, 28. zasedání

Zápis, 28....

30. května 2018

Pozvánka: 28. zasedání

Pozvánka: 28....

14. května 2018

Zápis 27. zasedání

Zápis 27....

8. března 2018

Zápis 26. zasedání

Zápis 26....

8. března 2018

Pozvánka, 27. zasedání

Pozvánka, 27....

27. února 2018

Pozvánka: 26. zasedání

Pozvánka: 26....

23. ledna 2018

Zápis, 25. zasedání

Zápis, 25....

28. prosince 2017

Pozvánka, 25. zasedání

Pozvánka, 25....

11. prosince 2017

Zápis z 24. zasedání

Zápis z 24....

23. listopadu 2017

Pozvánka: 24. zasedání

Pozvánka: 24....

7. listopadu 2017

Zápis, 23. zasedání

Zápis, 23....

27. srpna 2017

Zápis, 22. zasedání
1

Zápis, 22....

3. července 2017

Pozvánka, 22. zasedání

Pozvánka, 22....

14. června 2017