Pozvánka, 19. zasedání | Obec Bělov
Pozvánka, 19. zasedání

Pozvánka, 19. zasedání

Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77

Doba konání:

10. 02. 2017 od 18:00 hod

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Obecní areál – způsob provozu, opravy
  5. Komunikace Vývozek - oprava
  6. Různé
  7. Diskuze
  8. Závěr

V obci Bělov, dne 1. 2. 2017

Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Poplatky, ’17
Novější příspěvek Plavební komora

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn