Vyrozumění o uloženém trestu

Vyrozumění o uloženém trestu

  • 20. února 2017

Petr JANUŠKA – vyrozumění o uloženém trestu zákazu pobytu na území Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje obdržel od Okresního soudu ve Strakonicích žádost o spolupůsobení při výkonu trestu zákazu pobytu, který byl pravomocným rozsudkem uvedeného soudu uložen Petru Januškovi, nar. v Mělníku, trvale bytem Mělník, náměstí Míru 1/1. Trest zákazu pobytu se týká území celého Zlínského kraje a byl uložen na dobu 4 let, s tím, že trest skončí pravděpodobně dne 01.09.2019.

Žádost soudu společně s pravomocným rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 26.05.2016, č.j. 5 T 21/2015-321, usnesením odvolacího Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22.11.2016, č.j. 4To 504/2016-346 a usnesením Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 01.01.2017, č.j. 5 T 21/2015-360 Vám zasíláme na vědomí.

S přáním pěkného dne
Mgr. Andrea Polehlová
vedoucí oddělení státního občanství a přestupků
(dokument je podepsán elektronicky)

Starší příspěvek Výzva
Novější příspěvek Zápis, 19. zasedání

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn