Pozvánka, 20. zasedání

Pozvánka, 20. zasedání

Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Bělov

Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Bělov – místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77

Doba konání:

08. 03. 2017 od 18:00 hod

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Audit hospodaření obce-nápravná opatření
  5. Záměr nákupu pozemků
  6. Dodatky smluv
  7. Různé
  8. Diskuze
  9. Závěr

V obci Bělov, dne 27. 2. 2017

Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Zápis, 19. zasedání
Novější příspěvek Přerušení řízení

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn