Přerušení řízení

Přerušení řízení

Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Václavem Sedmíkem, U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

na pozemku: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní plocha), 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Dne 30.3.2016 Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydal rozhodnutí č. 80/2016, č.j. SÚ/13296/2016/KRN, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu: „Plavební komora Bělov“. Proti uvedenému rozhodnutí bylo podáno odvolání.

Dne 8.2.2017 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu vydalo rozhodnutí č.j. KUZL 10433/2017, kterým napadené rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 30.3.2016, č.j. SÚ/13296/2016/KRN zrušil a věc vrátil k novému projednání. Dne 24.2.2017 stavební úřad obdržel vrácení spisu včetně stejnopisu rozhodnutí o odvolání č.j. KUZL 10433/2017 ze dne 8.2.2017 opatřený doložkou právní moci dne 10.2.2017.

Starší příspěvek Vyrozumění o uloženém trestu

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Plavební komora

Plavební komora

10. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Rozhodnutí
9

Rozhodnutí

6. dubna 2016

Umístění stavby

Umístění stavby

10. února 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora, prodloužení lhůty

Plavební komora,...

1. července 2015

Usnesení: O přerušení řízení

Usnesení: O...

27. dubna 2015

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013