Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost, únor ’17

  • 7. března 2017

Statistika nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 28. 2. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 2,6 % na 19 871, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,8 % na 7 068 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,93 %.

K 28. 2. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 19 871 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 524 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 4 489 osob. Z tohoto počtu bylo 18 960 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 561 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 4 757.

V průběhu měsíce února bylo nově zaevidováno 2 013 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 1 448 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 224 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 537 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 377 osob méně než v předchozím měsíci a o 103 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 713, tj. o 297 méně než v předchozím měsíci a o 94 méně než v únoru minulého roku, 258 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 52 méně než v předchozím měsíci a o 83 více než ve stejném období minulého roku, 551 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Vsetín (3,5 %), dále Kroměříž (2,5 %), nejméně klesla nezaměstnanost v okresech Uherské Hradiště a Zlín, shodně o 2,1 %.

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 9 190 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 46,2 %. V evidenci bylo 3 318 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 906 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 18 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 401 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,6 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 7 040 uchazečů o zaměstnání, tj. 35,4 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 28. 2. 2017 meziměsíčně klesl na 4,9 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž a Vsetín, shodně 5,8 %. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (4,7 %) a okres Zlín (3,9 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 4,6 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na 5,2 %.

Kraj evidoval k 28. 2. 2017 celkem 7 068 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 449 vyšší než v předchozím měsíci a o 415 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,8 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (4,6). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 644 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 5,2 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 471, na jedno volné místo připadalo 0,4 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 324 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 283 uchazečů.

Nejčastějším oborem činností, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM - SVČ, byly grafické služby se zaměřením na design.

Starší příspěvek Volná pracovní místa
Novější příspěvek Evropský polytechnický institut

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn