Nezaměstnanost, březen ’17

Nezaměstnanost, březen ’17

  • 10. dubna 2017

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 3. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 8,3 % na 18 217, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,9 % na 7 344 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,48 %.

K 31. 3. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 18 217 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 654 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 4 962 osob. Z tohoto počtu bylo 17 242 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 1 718 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 092.

V průběhu měsíce března bylo nově zaevidováno 1 925 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 88 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 106 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 579 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 042 osob více než v předchozím měsíci a o 367 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 578, tj. o 865 více než v předchozím měsíci a o 193 více než v březnu minulého roku, 422 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 164 více než v předchozím měsíci a o 38 více než ve stejném období minulého roku, 691 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Uherské Hradiště (9,8 %), dále Zlín (9,2 %), Vsetín (7,4 %) a nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Kroměříž (7,0 %).

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 804 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 102 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 453 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,4 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 6 039 uchazečů o zaměstnání, tj. 33,2 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 3. 2017 meziměsíčně klesl na 4,5 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž (5,3 %) a Vsetín (5,4 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (4,2 %) a okres Zlín (3,5 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 4,3 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na 4,7 %.

Kraj evidoval k 31. 3. 2017 celkem 7 344 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 276 vyšší než v předchozím měsíci a o 352 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (3,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 670 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 4,8 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 626, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 622 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 525 uchazečů.

Nejčastějšími obory činností, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM - SVČ, byly fotografické služby, holičství a kadeřnictví a zpracování kamene.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Starší příspěvek Volná pracovní místa
Novější příspěvek Požár

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn