Oznámení: MOTOBESIP

Oznámení: MOTOBESIP

  • Marek Přecechtěl
  • 10. dubna 2017

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 1 a 5 písm. b) a podle ust. § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), rozhodl se souhlasy vlastníků pozemních komunikací, na podkladě žádosti Města Otrokovice, IČ: 00284301, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice (dále jen město Otrokovice), ze dne 17.03.2017 podanou pod č.j. DOP/13257/2017 takto

povoluje

dle ust. § 25 odst. 6 písm. e) zák. č. 13/1997 Sb. zvláštní užívání pozemních komunikací – místních komunikací, a to nám. 3. května (parkoviště pod KB, u starého a u nového kostela, podél zástavby ve směru k ČSOB) a na části ul. Hložkova (v okolí 3. budovy MěU) v obci Otrokovice, z důvodu konání akce: „MOTOBESIP“, které budou při této akce využity jako shromaždiště motocyklů, v termínu: 15.04.2017 od 11.30 hod. do 15.00 hod. (náhradní termíny: 22.04., 29.04.2017) dle doložené situace.

Starší příspěvek Oznámení: včely
Novější příspěvek Oznámení: včely

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Reklamační řád kanalizace

Reklamační řád...

23. listopadu 2017

Oznámení

Oznámení

30. října 2017

Opatření obecné povahy 28/2017

Opatření obecné...

13. května 2017

Oznámení: včely

Oznámení: včely

29. března 2017

Vyrozumění o uloženém trestu

Vyrozumění o...

20. února 2017

Kontroly kotlů

Kontroly kotlů

3. října 2016

Dražební vyhláška

Dražební...

9. listopadu 2015

Oznámení: o přerušení el. energie 2

Oznámení: o...

. 14:30.24.9.2014, 7:30

Oznámení: o přerušení el. energie

Oznámení: o...

. 12:30.19.9.2014, 7:30

Odečet stavu elektroměrů

Odečet stavu...

. 14:30.17.9.2014, 7:30

Oznámení: E-ON

Oznámení: E-ON

1. září 2014

Volby: Počet členů zastupitelstva

Volby: Počet členů...

22. července 2014

Oznámení

Oznámení

20. března 2013

Oznámení

Oznámení

28. ledna 2013