Oznámení: včely

Oznámení: včely

  • 11. dubna 2017

Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem chovatelům včel aplikaci přípravku nebezpečného pro včely ve dnech 13.4. - 15.4.2017.  

Obce žádáme o zveřejnění podle níže uvedených katastrálních území.

Uživatel pozemku: Zemědělský podnik Kvasicko a.s. Trávník 123 Kroměříž IČO 65278844

Údaje o přípravku: Obchodní název Nurelle D, aplikační dávka 0.6l/ha

k.ú. název honu výměra ha plodina datum aplikace čas aplikace
Kvasice Vrážisko malé 12,94 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Vrážisko velké 32,98 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Díl Přední 22,53 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Ohrada 2,35 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Skřatovy 20,98 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
Karolín Nadezmola 13,72 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
Nová Dědina Pod Hřbitovem 17,66 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Čajetín 28,81 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Skřatovy 20,98 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
Sulimov Vyhandlená 15,93 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Sýčky 16,01 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Nadezmola 13,72 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
Bařice Újezd Chaloupčí 15,38 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
Trávník Jezírková 35,81 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Vráca 13,82 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
Kroměříž U Navrátila 26,42 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Prostřední Pole 16,45 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Záhonky 23,94 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Čápka Rybníky 14,62 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
Střížovice Klínky 2,63 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Zápotůčí Dolní 9,46 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
Bělov Padělek 22,86 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Nad Střediskem 3,98 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
Lubná Kamenec 16,56 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Odežlebí 15,00 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Příčky 54,26 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Čenče 28,50 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Zajordání 14,19 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Podširočí 25,39 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00
  Stráně 8,33 řepka ozimá 13.4. - 15.4. 7.00-18.00

Podle § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst.2  zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

Trávník 11.4.2017

Zpracoval:

 

Jaroslav Olšina
agronom ZP Kvasicko

Starší příspěvek Oznámení: MOTOBESIP
Novější příspěvek Oznámení: vodní lyžování

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn