Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad

  • Marek Přecechtěl
  • 12. dubna 2017
Od pátku 28. dubna do úterý 2. května bude u obchodu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

kontejner je určen na:

koberce, linolea, starý nábytek, kuchyňské linky, matrace, sanitární keramiku, objemné obaly atd. Zkrátka odpad z domácností, který kvůli svým rozměrům a hmotnosti nelze odkládat do běžných popelnic a kontejnerů.

do kontejneru nepatří:

plasty, elektronika (televize, počítače, tiskárny, atd.), nebezpečný odpad (akumulátory, oleje, barvy, pneu, atd.), zemina, stavební suť, železný šrot.
Starší příspěvek Nezaměstnanost, březen ’17
Novější příspěvek Požár

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad

11.9.2015 - 13.9.2015

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad

20.3.2015 - 22.3.2015

Velkoobjemový kontejner: výsledek

Velkoobjemový...

3. prosince 2014

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad

12.9.2014 - 15.9.2014