Pozvánka, 21. zasedání

Pozvánka, 21. zasedání

Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Bělov

Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77

Doba konání:

12. 05. 2017 od 18:00 hod

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Dohoda mezi městem Otrokovice a obcí Bělov o vytvoření školského obvodu mateřské školy
 5. Kastrace koček v obci Bělov
 6. Nákup pozemků
 7. Záměr pronájmu obecního areálu za účelem hostinské činnosti
 8. Záměr pronájmu obchodu za účelem provozování smíšeného zboží
 9. Záměr obce k pronájmu prostor v budově č.p.77
 10. Zřízení druhého pracovního místa-VPP
 11. Příprava k architektonické soutěži - obecní areál
 12. Žádost o dotaci – Domov pro seniory Napajedla, Záchranná stanice Buchlovice, Linka bezpečí, Český svaz včelařů
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Závěr

V obci Bělov, dne 2. 5. 2017

Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Zveřejnění informací
Novější příspěvek Nepronajatý majetek

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn