Zápis, 22. zasedání

Zápis, 22. zasedání

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 6. 2017, od 18:00 hodin

Přítomni:

Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal

Nepřítomni:

Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání byli přítomni 13 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce určil ověřovateli zápisu M. Šimčíkovou a A. Daňka, zapisovatelem Z. Daňkovou.

Bod II. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.
 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení závěrečného účtu obce Bělov za rok 2016
 5. Rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu obce Bělov
 6. Zpráva statika - obecní areál
 7. Záměr pronájmu obchodu za účelem provozování smíšeného zboží
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/22/17 bylo schváleno.

Starší příspěvek Dopravní omezení
Novější příspěvek Nařízení veterinární správy

Komentáře

 1. reagovat »

  Pavel
  10.7.2017

  Blbé je, že knihkupectví u KB banky v Otrokovicích končí, a bude od 13.7.2017 zavřeno. Aktuálně probíhá totální likvidace. V září tam už bude antikvariát. Děcka poukazku už asi ani nestihnou ani využít. :-(

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Zápis, 21. zasedání

Zápis, 21....

20. května 2017

Zápis, 20. zasedání

Zápis, 20....

10. března 2017

Zápis, 20. zasedání

Zápis, 20....

10. března 2017

Zápis, 19. zasedání

Zápis, 19....

20. února 2017

Zápis, 18. zasedání

Zápis, 18....

28. prosince 2016

Zápis, 17. zasedání

Zápis, 17....

20. října 2016

Pozvánka, 17. zasedání

Pozvánka, 17....

..26.10.2016, 18:00

Zápis, 16. zasedání

Zápis, 16....

21. září 2016

Pozvánka: 16. zasedání

Pozvánka: 16....

..14.9.2016, 18:00

Zápis, 15. zasedání

Zápis, 15....

27. června 2016

pozvánka: 15. zasedání

pozvánka: 15....

..22.6.2016, 18:00

Zápis, 14. zasedání

Zápis, 14....

2. června 2016

Pozvánka, 14. zasedání

Pozvánka, 14....

..25.5.2016, 18:00

Zápis, 13. zasedání

Zápis, 13....

8. dubna 2016

Pozvánka, 13. zasedání

Pozvánka, 13....

..5.4.2016, 18:00

Zápis, 12. zasedání

Zápis, 12....

20. února 2016

Pozvánka, 12. zasedání

Pozvánka, 12....

..11.2.2016, 18:00