Zápis, 22. zasedání

Zápis, 22. zasedání

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 6. 2017, od 18:00 hodin

Přítomni:

Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal

Nepřítomni:

Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání byli přítomni 13 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce určil ověřovateli zápisu M. Šimčíkovou a A. Daňka, zapisovatelem Z. Daňkovou.

Bod II. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.
 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení závěrečného účtu obce Bělov za rok 2016
 5. Rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu obce Bělov
 6. Zpráva statika - obecní areál
 7. Záměr pronájmu obchodu za účelem provozování smíšeného zboží
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/22/17 bylo schváleno.

Starší příspěvek Závěrečný účet, ’16
Novější příspěvek Nařízení veterinární správy

Komentáře

 1. reagovat »

  Pavel
  10.7.2017

  Blbé je, že knihkupectví u KB banky v Otrokovicích končí, a bude od 13.7.2017 zavřeno. Aktuálně probíhá totální likvidace. V září tam už bude antikvariát. Děcka poukazku už asi ani nestihnou ani využít. :-(

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Zápis, 20. zasedání

Zápis, 20....

10. března 2017

Zápis, 10. zasedání

Zápis, 10....

4. prosince 2015

Zápis, 5. zasedání

Zápis, 5....

9. dubna 2015

Zápis, 4. zasedání

Zápis, 4....

16. února 2015

Zápis, 3. zasedání

Zápis, 3....

19. prosince 2014

Zápis, 2. zasedání

Zápis, 2....

20. listopadu 2014

Zápis, 1. zasedání

Zápis, 1....

10. listopadu 2014

Zápis z 29. zasedání

Zápis z 29....

6. října 2014

Zápis, 28. zasedání

Zápis, 28....

28. srpna 2014

Zápis z 27. zasedání

Zápis z 27....

30. června 2014

Zápis z 26. zasedání

Zápis z 26....

4. června 2014

Zápis z 25. zasedání

Zápis z 25....

24. dubna 2014

Zápis z 24. zasedání

Zápis z 24....

20. prosince 2013

Zápis, 23. zasedání

Zápis, 23....

2. prosince 2013

Zápis z 22. zasedání

Zápis z 22....

3. října 2013

Zápis z 21. zasedání

Zápis z 21....

1. července 2013

Zápis z 20. zasedání

Zápis z 20....

2. května 2013

Zápis z 19. zasedání

Zápis z 19....

20. února 2013

Zápis z 18. zasedání

Zápis z 18....

6. ledna 2013

Zápis ze 17. zasedání

Zápis ze 17....

14. prosince 2012

Zápis ze 16. zasedání

Zápis ze 16....

22. října 2012

Zápis z 15. zasedání

Zápis z 15....

3. července 2012

Zápis ze 14. zasedání

Zápis ze 14....

15. června 2012

Zápis z 13. zasedání

Zápis z 13....

7. března 2012

Zápis z 12. zasedání

Zápis z 12....

10. ledna 2012

Zápis z 11. zasedání

Zápis z 11....

1. prosince 2011

Zápis z 10. zasedání

Zápis z 10....

6. října 2011

Zápis z 9. zasedání

Zápis z 9....

16. září 2011

Zápis z 8. zasedání

Zápis z 8....

12. července 2011