Photo by Drew Hays on UnsplashVoda z Bělovské studánky je pitná

Voda z Bělovské studánky je pitná

 • 2. srpna 2017
 • 4

Poslední provedené rozbory z května letošního roku prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro vodu pitnou.

Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je voda nezávadná nejen podle mikrobiologických ukazatelů, nevyskytují se v ní koliformní bakterie, enterokoky ani bakterie Escherichia coli, ale také fyzikální a chemické a ukazatele spl?ují požadavky pro pitnou vodu. U zdejší vody byly jak po stránce mikrobiologické tak po stránce chemické prokazatelně dodrženy požadavky vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Výsledky rozborů jsou zveřejněny na stránkách www.otrokovice.cz v sekci životní prostředí.

Zveřejnil: Ing. Lukáš Zeman

Komentáře

 1. reagovat »

  studánkář Pavel
  4.8.2017

  Na Bělovské studánce u Svaté Anny probíhá dlouhodobé kontrolní sledování kvality vody přes ostravskou laboratoř- aktuální rozbor k 2.5.2017 a provádá se 3-4x ročně. Hned následný rozbor provedla (19.5.) kroměřížská laboratoř s pozitivním výsledkem na koliformí bakterie, se závěrem – musí se převařit, aby byla pitná. Tento rozbor je vyvěšen na tabuli u studánky, díky školákům z TGM. Další rozbory vody již prováděla i místní školní laboratoř. Oslovil jsem pamětníky, kteří mi potvrdili, že před poslední opravou jímání vody byly hodnoceny rozbory až v nejvyšší kvalitě – pitná voda vhodná pro kojence.
  Kolem studánky jsou nyní aktivní dva týmy studánkářů (KPSP a ZŠ TGM), proto lze očekávat změny k lepšímu. Podle národního studánkového registru byla studánka evidována v roce 2009 a stále nemá svého pečovatele (údržbáře). Ještě doplním, že podle aktuálního přeměření geodetů je studánka na území obce Žlutava.

 2. reagovat »

  Lojza Daněk
  23.8.2017

  Jsem správcem Lojzovy Studánky .Je možné provést odběry vody v rámci vašich aktivit ? Děkuji tel.732 312 132

 3. reagovat »

  studánkář Pavel
  24.8.2017

  Odběry vody (vzorkování studánek) ano, rozbory ne. Zajišťuji pouze logistiku vzorků vody pro školní laboratoř. Rozbor vody ze studánky jsou obecně velmi drahá záležitost i z pohledu, že kvalita vody se může změnit ze dne na den.

 4. reagovat »

  Lojza Daněk
  24.8.2017

  Děkuji

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn