Pozvánka, 23. zasedání | Obec Bělov
Pozvánka, 23. zasedání

Pozvánka, 23. zasedání

 • 7. srpna 2017

Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Bělov

Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77

Doba konání:

16. 08. 2017 od 18:00 hod

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Komunikace vývozek - informace
 5. Rozpočtové opatření č.3
 6. Pachtovná smlouva - dodatek
 7. Investice obce do konce roku 2017 - návrh
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Závěr

V obci Bělov, dne 07.08. 2017

Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Mimořádná veterinární opatření
Novější příspěvek Opatření obecné povahy

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn