Nezaměstnanost, červenec ’17

  • 9. srpna 2017

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 7. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 3,6 % na 14 771, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,1 % na 8 428 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,67 %.

K 31. 7. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 14 771 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 508 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 4 936 osob. Z tohoto počtu bylo 14 032 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 626 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 000.

V průběhu měsíce července bylo nově zaevidováno 2 357 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 464 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 397 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 849 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 611 osob méně než v předchozím měsíci a o 341 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 070, tj. o 508 méně než v předchozím měsíci a o 212 méně než v červenci minulého roku, 249 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 133 méně než v předchozím měsíci a o 7 více než ve stejném období minulého roku, 480 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nebyl zaznamenán. Meziměsíční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Zlín (4,8 %), dále Uherské Hradiště (4,0 %), Vsetín (3,1 %) a nejméně vzrostla nezaměstnanost v okrese Kroměříž (2,2 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 7 979 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,0 %. V evidenci bylo 2 903 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 705 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 111 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 298 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,8 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 541 uchazečů o zaměstnání, tj. 30,7 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 7. 2017 meziměsíčně vzrostl na 3,7 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž (4,3 %) a Vsetín (4,2 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (3,4 %) a okres Zlín (3,1 %).

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 4,1 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,3 %.

Kraj evidoval k 31. 7. 2017 celkem 8 428 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 252 vyšší než v předchozím měsíci a o 485 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,8 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 735 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 3,9 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 274, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 983 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 958 uchazečů.

Činnosti, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM - SVČ, byly rozmanité, například návrh interiérového a produktového designu nebo projektová činnost.

Starší příspěvek Voda z Bělovské studánky je pitná
Novější příspěvek Dopravní omezení

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn