Photo by Andrew Branch on UnsplashDětské centrum

Dětské centrum

NOV? SOCI?LNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI V REGIONU ZLÍNSKO

Od 1. 6. 2017 působí v regionu Zlínsko nově vzniklé Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při Dětském centru Zlín, p. o., jejichž posláním je poskytnout rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace, a to zejména v jejich přirozeném prostředí. Podle potřeb dítěte je podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně zapojení osob z širšího sociálního okolí.

Služba se snaží o zapojení a aktivizaci všech členů rodiny do řešení jejich nepříznivé situace. Rodina je podporována mimo jiné v oblasti rodičovství, výchovy a péče o dítě, zaměstnání, bydlení, vedení domácnosti, hospodaření, v oblasti nápravy vztahů v rodině, při vyřizování dávek a běžných záležitostí, ve spolupráci se školami, v oblasti zdraví a komunikaci se zdravotnickými institucemi…. Snahou je obnova narušených funkcí rodiny a tím snížení dopadů ohrožující vývoj dítěte, prevence umístění dítěte do náhradní rodinné nebo institucionální péče či příprava na návrat dítěte zpět do rodiny z náhradní rodinné nebo institucionální péče.

Pracovníci SAS DC Zlín podporují rodiny s dětmi od 0 do 18 let. Pracují s rodinami, kde došlo k umístění dítěte mimo biologickou rodinu (ZDVOP, ústavní péče, pěstounství na přechodnou dobu) a pečující osoby usilují o navrácení dítěte zpět do rodiny. Dále se věnují těhotným ženám, které potřebují podporu při přípravě na příchod a péči o dítě, nebo se nachází v nepříznivé životní situaci, kdy je ohroženo zdraví a vývoj nenarozeného dítěte.

Sociálně aktivizační služby jsou dostupné v celém regionu Zlínska (oblast Otrokovic, Holešova, Luhačovic, Vizovic i Zlína). Jsou poskytovány zdarma, na principu dobrovolnosti, zejména terénní formou v přirozeném prostředí rodin, zázemí pro ambulantní práci je na adrese Dětského centra Burešov ve Zlíně.

Provozní doba terénní služby:
Po-Pá 07:00-18:00 hod.

Provozní doba ambulance:
Po-Pá 12:00-18:00 hod.

Kontakt:
Dětské centrum Zlín, p. o. - SAS, Burešov 3675, Zlín,
telefon: 739 544 907, e-mail: sas@dczlin.cz

Bližší informace naleznete na www.dczlin.cz

Sociální služba je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Zlínského kraje.

Starší příspěvek Dopravní omezení
Novější příspěvek Práce na opravách opevnění Baťova kanálu...

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn