Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad

  • 18. srpna 2017

Od pátku 15. do pondělí 18. září bude za budovou obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

kontejner je určen na:

koberce, linolea, starý nábytek, kuchy?ské linky, matrace, sanitární keramiku, objemné obaly atd. Zkrátka odpad z domácností, který kvůli svým rozměrům a hmotnosti nelze odkládat do běžných popelnic a kontejnerů.

do kontejneru nepatří:

plasty, elektronika (televize, počítače, tiskárny, atd.), nebezpečný odpad (akumulátory, oleje, barvy, pneu, atd.), zemina, stavební suť, železný šrot.
Starší příspěvek Práce na opravách opevnění Baťova kanálu...
Novější příspěvek Kvasická pálenice

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn