Vymezení zamořené oblasti

Vymezení zamořené oblasti

  • 30. srpna 2017
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“) a v souladu s § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat a v souladu s Prováděcím Rozhodnutím komise (EU) 2017/1162 ze dne 28. června 2017 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení nebezpečné nákazy afrického moru prasat u nalezeného uhynulého prasete divokého v katastrálním území číslo 635812 Příluky u Zlína obce Zlín-Příluky, GPS: 49°13'44.303"N, 17°42'1.996"E.
Starší příspěvek Zápis, 23. zasedání
Novější příspěvek Odvolání: plavební komora

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn