Vymezení zamořené oblasti

Vymezení zamořené oblasti

  • Marek Přecechtěl
  • 30. srpna 2017
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“) a v souladu s § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat a v souladu s Prováděcím Rozhodnutím komise (EU) 2017/1162 ze dne 28. června 2017 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení nebezpečné nákazy afrického moru prasat u nalezeného uhynulého prasete divokého v katastrálním území číslo 635812 Příluky u Zlína obce Zlín-Příluky, GPS: 49°13'44.303"N, 17°42'1.996"E.
Starší příspěvek Zápis, 23. zasedání
Novější příspěvek Odvolání: plavební komora

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Nařízení veterinární správy

Nařízení...

6. února 2018

Nařízení veterinární zprávy

Nařízení...

17. ledna 2018

Nařízení

Nařízení

9. listopadu 2017

Mimořádná veterinární opatření

Mimořádná...

7. srpna 2017

Vymezení zamořené oblasti

Vymezení zamořené...

25. července 2017

Nařízení veterinární správy

Nařízení...

17. července 2017

Africký mor prasat není na člověka přenosný

Africký mor prasat...

14. července 2017

Nařízení veterinární správy

Nařízení...

4. července 2017

Nařízení veterinární správy

Nařízení...

13. června 2016