Nařízení státní veterinární správy

Nařízení státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona tímto

ukončuje

mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.

Starší příspěvek Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků
Novější příspěvek Voličské průkazy

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné