Nezaměstnanost, září 2017

Nezaměstnanost, září 2017

  • 9. října 2017

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 30. 9. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 4,5 % na 13 728, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,8 % na 8 976 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,37 %

K 30. 9. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 13 728 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 645 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 5 177 osob. Z tohoto počtu bylo 12 874 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 751 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 243.

V průběhu měsíce září bylo nově zaevidováno 2 473 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 577 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 534 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 118 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 824 osob více než v předchozím měsíci a o 504 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 172, tj. o 704 více než v předchozím měsíci a o 234 méně než v září minulého roku, 331 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 103 více než v předchozím měsíci a o 16 méně než ve stejném období minulého roku, 706 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Kroměříž (5,8 %), následoval okres Uherské Hradiště (5,3 %), Zlín (4,4 %) a nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Vsetín (2,8 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 7 147 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,1 %. V evidenci bylo 2 735 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19,9 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 877 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 165 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 494 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,4 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 102 uchazečů o zaměstnání, tj. 29,9 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 9. 2017 meziměsíčně klesl na 3,4 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž (3,8 %) a Vsetín (3,9 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (3,2 %) a okres Zlín (2,8 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,6 %, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 3,2 %.

Kraj evidoval k 30. 9. 2017 celkem 8 976 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 325 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 358 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 775 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 3,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 289, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 2 350 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 1 220 uchazečů.

Činnosti, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM - SVČ, byly rozmanité - například kamnářství, výroba a prodej skleněných pilníků.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://portal.mpsv.cz/sz/stat

Starší příspěvek Stromem roku 2017 se stal ořešák černý z...
Novější příspěvek Zimní čas

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn