Nezaměstnanost, září 2017

Nezaměstnanost, září 2017

  • 9. října 2017

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 30. 9. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 4,5 % na 13 728, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,8 % na 8 976 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,37 %

K 30. 9. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 13 728 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 645 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 5 177 osob. Z tohoto počtu bylo 12 874 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 751 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 243.

V průběhu měsíce září bylo nově zaevidováno 2 473 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 577 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 534 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 118 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 824 osob více než v předchozím měsíci a o 504 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 172, tj. o 704 více než v předchozím měsíci a o 234 méně než v září minulého roku, 331 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 103 více než v předchozím měsíci a o 16 méně než ve stejném období minulého roku, 706 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Kroměříž (5,8 %), následoval okres Uherské Hradiště (5,3 %), Zlín (4,4 %) a nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Vsetín (2,8 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 7 147 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,1 %. V evidenci bylo 2 735 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19,9 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 877 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 165 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 494 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,4 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 102 uchazečů o zaměstnání, tj. 29,9 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 9. 2017 meziměsíčně klesl na 3,4 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž (3,8 %) a Vsetín (3,9 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (3,2 %) a okres Zlín (2,8 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,6 %, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 3,2 %.

Kraj evidoval k 30. 9. 2017 celkem 8 976 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 325 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 358 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 775 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 3,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 289, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 2 350 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 1 220 uchazečů.

Činnosti, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM - SVČ, byly rozmanité - například kamnářství, výroba a prodej skleněných pilníků.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://portal.mpsv.cz/sz/stat

Starší příspěvek Stromem roku 2017 se stal ořešák černý z...
Novější příspěvek Zimní čas

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Nezaměstnanost říjen ’17

Nezaměstnanost...

9. listopadu 2017

Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost,...

7. března 2017

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

9. ledna 2017

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, duben ’16

Nezaměstnanost,...

9. května 2016

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015

Nezaměstnanost prosinec, ’14

Nezaměstnanost...

12. ledna 2015

Nezaměstnanost, listopad ’14

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2014

Nezaměstnanost, říjen ’14

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2014

Nezaměstnanost, září ’14

Nezaměstnanost,...

8. října 2014

Počet cyklistů a pěších na cyklostezce

Počet cyklistů a...

29. září 2014

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’14

Vývoj...

15. září 2014

Nezaměstnanost červenec ’14

Nezaměstnanost...

10. srpna 2014

Nezaměstnanost červen ’14

Nezaměstnanost...

8. července 2014

Vývoj nezaměstnanosti

Vývoj...

9. června 2014

Vývoj nezaměstnanosti, duben ’14

Vývoj...

12. května 2014

Nezaměstnanost, únor ’14

Nezaměstnanost,...

11. března 2014

Nezaměstnanost, leden

Nezaměstnanost,...

11. února 2014

Nezaměstnanost, listopad ’13

Nezaměstnanost,...

9. prosince 2013

Nezaměstnanost, říjen 2013

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2013

Využívání cyklostezky „Baťův kanál“

Využívání...

4. listopadu 2013

Nezaměstnanost, září 2013

Nezaměstnanost,...

8. října 2013

Nezaměstnanost, srpen ’13

Nezaměstnanost,...

9. září 2013