Pozvánka: 24. zasedání

Pozvánka: 24. zasedání

Informace o konání 24. zasedání Zastupitelstva obce Bělov

Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77

Doba konání:

14. 11. 2017 od 18:00 hod

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Reklamační řád kanalizace
 5. Darovací smlouvy
 6. Přípojka NN-Šilc
 7. Žádost ŘSZK - kácení dřevin
 8. Výzva k nápravě Strojil
 9. Žádost paní Vojtková
 10. Průběh komplexních pozemkových úprav
 11. Diskuze
 12. Závěr

V obci Bělov, dne 07.11. 2017

Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Oznámení
Novější příspěvek Opatření obecné povahy

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn