Photo by Cornelius von Tiedemann on UnsplashNařízení

Nařízení

  • 9. listopadu 2017

Nařízení státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1. písm. b), c), d) a e), § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, ve znění pozdějších předpisů nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji.

Starší příspěvek Opatření obecné povahy
Novější příspěvek Rozpočtové opatření 4/2017

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné