Photo by Igor Ovsyannykov on UnsplashNezaměstnanost říjen ’17

Nezaměstnanost říjen ’17

  • 9. listopadu 2017

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 10. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 5,4 % na 12 989, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 4,7 % na 8 556 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,18 %.

K 31. 10. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 12 989 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 739 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 5 444 osob. Z tohoto počtu bylo 12 120 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 754 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 428.

V průběhu měsíce října bylo nově zaevidováno 1 886 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 587 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 526 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 625 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 493 osob méně než v předchozím měsíci a o 259 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 728, tj. o 444 méně než v předchozím měsíci a o 280 méně než v říjnu minulého roku, 228 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 103 méně než v předchozím měsíci a o 52 méně než ve stejném období minulého roku, 598 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Zlín (6,9 %), následoval okres Uherské Hradiště (5,5 %), Kroměříž (4,9%) a nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Vsetín (4,1 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 6 721 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,7 %. V evidenci bylo 2 669 osob se zdravotním postižením, což představovalo 20,5 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 770 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 107 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 461 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,9 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 915 uchazečů o zaměstnání, tj. 30,1 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 10. 2017 meziměsíčně klesl na 3,2 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž (3,6 %) a Vsetín (3,8 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (3,0 %) a okres Zlín (2,6 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,4 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na hodnotu 3,0 %.

Kraj evidoval k 31. 10. 2017 celkem 8 556 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 420 nižší než v předchozím měsíci a o 1 242 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 730 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 3,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 018, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 2 538 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 1 402 uchazečů.

Činnosti, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM - SVČ, byly z kategorie osobních služeb (regenerační, masérské a rekondiční služby; holičství) nebo například výroba oděvů, chov a výcvik zvířat.

Zpracovala: Ing. Ivona Macůrková

Starší příspěvek Nabídka práce
Novější příspěvek Hobby burza

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn