Photo by Igor Ovsyannykov on UnsplashNezaměstnanost říjen ’17

Nezaměstnanost říjen ’17

  • 9. listopadu 2017

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 10. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 5,4 % na 12 989, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 4,7 % na 8 556 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,18 %.

K 31. 10. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 12 989 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 739 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 5 444 osob. Z tohoto počtu bylo 12 120 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 754 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 428.

V průběhu měsíce října bylo nově zaevidováno 1 886 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 587 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 526 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 625 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 493 osob méně než v předchozím měsíci a o 259 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 728, tj. o 444 méně než v předchozím měsíci a o 280 méně než v říjnu minulého roku, 228 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 103 méně než v předchozím měsíci a o 52 méně než ve stejném období minulého roku, 598 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Zlín (6,9 %), následoval okres Uherské Hradiště (5,5 %), Kroměříž (4,9%) a nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Vsetín (4,1 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 6 721 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,7 %. V evidenci bylo 2 669 osob se zdravotním postižením, což představovalo 20,5 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 770 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 107 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 461 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,9 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 915 uchazečů o zaměstnání, tj. 30,1 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 10. 2017 meziměsíčně klesl na 3,2 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž (3,6 %) a Vsetín (3,8 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (3,0 %) a okres Zlín (2,6 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,4 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na hodnotu 3,0 %.

Kraj evidoval k 31. 10. 2017 celkem 8 556 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 420 nižší než v předchozím měsíci a o 1 242 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 730 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 3,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 018, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 2 538 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 1 402 uchazečů.

Činnosti, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM - SVČ, byly z kategorie osobních služeb (regenerační, masérské a rekondiční služby; holičství) nebo například výroba oděvů, chov a výcvik zvířat.

Zpracovala: Ing. Ivona Macůrková

Starší příspěvek Nabídka práce
Novější příspěvek Hobby burza

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015

Nezaměstnanost prosinec, ’14

Nezaměstnanost...

12. ledna 2015

Nezaměstnanost, listopad ’14

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2014

Nezaměstnanost, říjen ’14

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2014

Nezaměstnanost, září ’14

Nezaměstnanost,...

8. října 2014

Počet cyklistů a pěších na cyklostezce

Počet cyklistů a...

29. září 2014

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’14

Vývoj...

15. září 2014

Nezaměstnanost červenec ’14

Nezaměstnanost...

10. srpna 2014

Nezaměstnanost červen ’14

Nezaměstnanost...

8. července 2014

Vývoj nezaměstnanosti

Vývoj...

9. června 2014

Vývoj nezaměstnanosti, duben ’14

Vývoj...

12. května 2014

Nezaměstnanost, únor ’14

Nezaměstnanost,...

11. března 2014

Nezaměstnanost, leden

Nezaměstnanost,...

11. února 2014

Nezaměstnanost, listopad ’13

Nezaměstnanost,...

9. prosince 2013

Nezaměstnanost, říjen 2013

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2013

Využívání cyklostezky „Baťův kanál“

Využívání...

4. listopadu 2013

Nezaměstnanost, září 2013

Nezaměstnanost,...

8. října 2013

Nezaměstnanost, srpen ’13

Nezaměstnanost,...

9. září 2013