Starostovy řádky …

Starostovy řádky …

  • 31. prosince 2017

Krásný pohodový konec roku 2017 Vám všem spoluobčanům přeji,
zda-li úspěšný v reáliích obecního úřadu a konání obce
posoudí a rozsoudí budoucnost.


Vstup roku 2017 s očekáváními s tehdy nejvyšším rozpočtem obce a plánovanými investicemi, jež se a to tvrdím podařily obecnímu úřadu naplnit ve vyšší míře než plánovanými.

V letošním roce opět naši obec navštívil nechtěný pán a to ohnivý kohout. Není to nic co bychom chválili a vyhlíželi, ale příkladný zásah naší jednotky opětovně ukázal důležitost mít a podporovat nejenom jednotku sboru, ale i dobrovolnou část a zejména naši budoucnost, mladé hasiče jež po dvou letech výcviku začínají sbírat úspěchy a nesmíme, nesmím dopustit chyb jež se staly na konci 80-tých let minulého století z pozice tehdejšího vedení obce a to přestat podporovat naši novou generaci nejenom slovy, ale a to zejména činy...

Vše se samozřejmě nepodařilo v končícím roce tak, jak bychom si představovali…neudržení prodejny smíšeného zboží je určitě největší prohrou současného zastupitelstva. Ruku na srdce, celou dobu fungování prodejny smíšeného zboží byla tato ve ztrátě, jenom díky letitému vedoucím panu Da?kovi, který i přes mnoho kritických hlasů vlastně prodejnu dotoval, fungovala, dnes je situace taková, že není a nebude alespo? dle mých znalostí možnosti opětovně tuto prodejnu otevřít, i když nikdy neříkejme nikdy.

Druhá a dle veřejného mínění nejdůležitější „instituce“, jež se obecnímu úřadu nepovedla, je prozatímní neotevření pohostinství, zde bych chtěl apelovat..jestli je pohostinství tak výdělečné „proč se nenašel nikdo, jež otevře ve svých prostorech vlastní pohostinství“ a očekáváme pouze a jenom co vykoná obecní úřad.

Nejdůležitější věcí v obci, možná některé tím překvapím, je zahájení a průběh komplexních pozemkových úprav, v návaznosti na pokračování tvorby nového územního plánu naší obce. Podívejme na tvorbu prvního a jediného územního plánu obce Bělov. Tento byl schválen v roce 2005 a jeho příprava probíhala od poloviny 90-tých let. Práce probíhaly bez emocí, bez problémů a taky dle schváleného územního plánu nebyl postaven ani jeden rodinný dům!! Vše co se událo za posledních 15 let bylo pouze a jenom dle změn územního plánu. Je důležitá zpětná vazba obyvatel, je důležitá diskuse. Prosím diskuse vedená bez urážek k představitelů obce, též jsme lidé a ne zvířata! Komplexní pozemkové úpravy, jež musí být v souladu s novým územním plánem budou na dlouhé roky určujícím směřováním obec Bělov, směřováním mezi moderní, perspektivní obce. Oprostit se od zažitých v mnoha ohledech přežitých věcech, kdy ani mi samotní nevidíme, kde stále a pořád děláme chyby. Co vlastně chceme ve středu obce, jak má obec vypadat navenek, čím zaujmeme přespolní. Kdosi z obce mi řekl „jinde mají všechno“..ano!! jistě mají, ale zde vždy budou tak jako jinde obecní potřeby narážet na potřeby soukromé a nikdy nedosáhneme ničeho, bez vzájemné důvěry, spolupráce a pochopení.

Po letech obecní úřad zrekonstruoval tedy spíše vybudoval část místní komunikace Vývozek v délce cca 300m v jejímž rámci bylo nutno zrekonstruovat cca 40m kanalizace. Obec po dva roky žádala o poskytnutí dotace na tuto investiční akci a po dva roky argument, proč obec dotaci neobdržela zněl jednoduše a prostě „jak je místní komunikace důležitá, kolik občanů obce tuto komunikaci využívá“. Pro občany jež zde bydlí je důležitá, samozřejmě, ale pro poskytovatele dotací méně!! Z toho důvodu není komunikace dokončena finální asfaltovou obrusnou vrstvou.

Nechci se zde rozepisovat o financích, toto bude součástí závěrečného účtu obce za rok 2017, o hodinách a dnech projednávání a řešení nad připravovanými projekty, jednání s Vámi jednotlivými občany, s institucemi. Práce, která již není možná vykonávat pouze a jenom po večerech, spartánsky, kdy představitelé obce musí v rámci úředních hodin řešit mnoho důležitých věcí mimo obec, pak se objeví občané divící se, že představitelé obce nesedí na zadku na radnici...

Závěrem chci nám všem popřát více tolerance a spolupráce teď mám zejména na mysli i spolupráci se spolky a to i spolupráci vzájemnou nejenom mezi obcí a jimi samotnými. Ukončit vzájemné sváry tu více či méně skryté a podívat se na příkladu sousední obce Žlutava. Zdejší spolupráce spolků obci přináší, tedy zejména všem obyvatelům mnoho celoročních aktivit za účasti hojného počtu nejenom místních občanů, ale i přespolních tudíž reklamu, pozitivní reklamu obce a v neposlední řadě i finanční příspěvky spolkům. Vím, moc dobře vím vše je o práci, o pravidelné práci, proto závěrem přeji ať je co nejvíce práce, práce, která každého z nás těší pro blaho všech občanů obce a méně negativismu. Stále a to je ta pozitivní tečka závěrem, stále existují a není těchto spoluobčanů málo, kteří hned neočekávají jakoukoli chválu či finanční odměnu, ale jsou nezištně ochotni ruku k čemukoli přiložit či sami konají.

V roce 2018 Vám přeji splnění všech přání, zdraví, osobní spokojenost a celý nadcházející rok je protkán pouze pozitivními událostmi a štěstím.

Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Přání, PF 2018
Novější příspěvek Územní plánování

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn