Pozvánka: 26. zasedání | Obec Bělov
Pozvánka: 26. zasedání

Pozvánka: 26. zasedání

Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77

Doba konání:

středa 31. 1. 2018 od 18:00 hod

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Projednání rekonstrukce stavby RD č.p. 12
  5. Schválení vyhlášky o poplatkové povinnosti ze psa
  6. Schválení vyhlášky o volném pohybu psů
  7. Diskuze
  8. Závěr

V obci Bělov, dne 23.1. 2018

Jiří Přecechtěl
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Nařízení veterinární zprávy
Novější příspěvek Výsledky: 2. kolo voleb, ’18

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn