Valná hromada

Valná hromada

Pozvánka: Honební starosta honebního společenstva Skalka-Otrokovice svolává Valnou hromadu členů Honebního společenstva Skalka Otrokovice, která se koná v pátek 9. února 2018 v 9 hodin v klubovně Mysliveckého sdružení Hrabůvka Otrokovice (Skály Tlumačov).

Program jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření HS za uplynulé období.
  3. Diskuse
  4. Přijetí usnesení z jednání valné hromady
  5. Závěr

Informace:

  • zastupování nepřítomných vlastníků honebních pozemků včetně hlasování je možné na základě podepsané plné moci zástupcem
  • pokud se nesejde nadpoloviční většina členů HS, může být po I hodině od stanoveného začátku jednání valné hromady zahájeno. Nesejde-li se potřebný počet hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

Tlumačov 22.1.2018,
Vladimír Brázdil Starosta HS Skalka Otrokovice

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Valná hromada

Valná hromada

25. ledna 2017

Valná hromada

Valná hromada

3. února 2016

Valná hromada

Valná hromada

6. května 2015