Územní rozhodnutí č. 44/2018

Územní rozhodnutí č. 44/2018

ROZHODNUTÍ č. 44/2018 O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 návrh na změnu územního rozhodnutí na stavbu:

Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov - 1.etapa

na pozemku: pozemková parcela číslo 439/12 (orná půda), 439/26 (orná půda), 439/32 (orná půda), 439/33 (orná půda), 450/1 (orná půda), 466/3 (ostatní plocha), 466/5 (ostatní plocha), 466/11 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 501/1 (ostatní plocha), 501/3 (ostatní plocha), 501/4 (ostatní plocha), 542 (ostatní plocha), 558/19 (ostatní plocha), 572 (vodní plocha), 645/2 (ovocný sad) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo řízení o změně územního rozhodnutí zahájeno.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné