Územní rozhodnutí č. 45/2018

Územní rozhodnutí č. 45/2018

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 45/2018

Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Propojení kanalizačního sběrače - 1.etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova

na pozemku: pozemková parcela číslo 486/7 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 571/20 (vodní plocha), 578/12 (ostatní plocha), 578/13 (ostatní plocha), 578/14 (ostatní plocha), 579/1 (ostatní plocha), 617 (trvalý travní porost), 618 (trvalý travní porost), 625/4 (ostatní plocha), 645/3 (ostatní plocha), 645/11 (orná půda), 647/1 (ostatní plocha), 745 (trvalý travní porost) v katastrálním území Bělov, 426/121 (zahrada), 427/2 (ostatní plocha), 427/7 (ostatní plocha), 427/8 (ostatní plocha), 427/23 (ostatní plocha), 427/39 (ostatní plocha), 438/4 (ostatní plocha), 439/14 (ostatní plocha), 2361/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Otrokovice.

Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné