Úřad

Změna telefonních čísel

Změna telefonních čísel

22. května 2017

Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje veřejnosti změnu telefonních čísel Územních pracovišť v Otrokovicích a Luhačovicích k datu 1. 6. 2017. Územní pracoviště v Otrokovicích: Podatelna...

Hospodaření DSO

Hospodaření DSO

18. května 2017

Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2016 Účel a cíl Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Zprávu a...

Záměr pronájmu, obchod

Záměr pronájmu, obchod

13. května 2017

Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.25, která je součástí pozemku na st.parcele č.152 za účelem provádění provozování obchodní činnosti – smíšené...

Záměr pronájmu, sklad

Záměr pronájmu, sklad

13. května 2017

Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory dle ustanovení§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout nebytové...

Opatření obecné povahy 28/2017

Opatření obecné povahy 28/2017

13. května 2017

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o...

Nepronajatý majetek

Nepronajatý majetek

10. května 2017

Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit státního pozemkového úřadu

Zveřejnění informací

Zveřejnění informací

26. dubna 2017

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016

Vyhláška: správce daně

Vyhláška: správce daně

24. dubna 2017

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je na všech...