Úřad

Reklamační řád kanalizace

Reklamační řád kanalizace

23. listopadu 2017

Obec Bělov vydává ve smyslu §36 odst. 3 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu tento reklamační řád.

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

23. listopadu 2017

Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Komplexní pozemkové úpravy

Komplexní pozemkové úpravy

16. listopadu 2017

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov – žádost o vyložení oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků – ÚD V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav...

Doručení veřejnou vyhláškou

Doručení veřejnou vyhláškou

16. listopadu 2017

Z důvodu, že u níže uvedených vlastníků – účastníků řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Bělov a části k. ú. Žlutava, Nová Dědina a Kvasice nelze doručit oznámení o vyložení soupisu...

Starostovy řádky …

Starostovy řádky …

16. listopadu 2017

Obecní technika Vážení spoluobčané v návaznosti na poslední zastupitelstvo obce Bělova ze dne 14.11.2017 sděluji následující k obecní technice a komunitní kompostárně. Vývoz kontejnerů na...

Nařízení

Nařízení

9. listopadu 2017

Nařízení státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též...

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

9. listopadu 2017

Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto...

Oznámení

Oznámení

30. října 2017

Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín (dále jen „katastrální úřad“) Vám v souladu s § 36 odst. 3 zákona č....