Úřad

Přerušení řízení

Přerušení řízení

27. února 2017

Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2,...

Vyrozumění o uloženém trestu

Vyrozumění o uloženém trestu

20. února 2017

Petr JANUŠKA – vyrozumění o uloženém trestu zákazu pobytu na území Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje obdržel od Okresního soudu ve Strakonicích žádost o spolupůsobení při výkonu...

Výzva

Výzva

20. února 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším...

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

20. února 2017

Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Kroměříži dne...

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

20. února 2017

Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Kroměříži dne...

Rozpočtové opatření 1/2017

Rozpočtové opatření 1/2017

10. února 2017

Rozpočtové opatření 1/2017

Plavební komora

Plavební komora

10. února 2017

Rozhodnutí Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní orgán“) obdržel odvolání, které podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 679 81...

„Výhodné nabídky“

„Výhodné nabídky“

10. února 2017

Vážení spoluobčané místní i přespolní dovolte mi jménem svým, jménem obecního úřadu Bělov i obecního úřadu Žlutava opětovně požádat o jednu drobnou, ale pro budoucnost velkou laskavost. Obě výše...