Úřad

Plnění rozpočtu DSO

Plnění rozpočtu DSO

16. ledna 2019

Rozpočtové opatření č. 4 a plnění rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2018 ...

Schválený rozpočet DSO

Schválený rozpočet DSO

16. ledna 2019

Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2019

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

15. ledna 2019

Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů, vyjádření, stanovisek a jiných dokladů dle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně...

Info: Hlášenírozhlasu.cz

Info: Hlášenírozhlasu.cz

13. ledna 2019

Od 1.1.2019 byl ukončen zkušební provoz služby Hlášenírozhlasu.cz. Služba nebyla po 3-měsíční zkušební době prodloužena z důvodu malého zájmu o službu. Zastupitelstvo obce na svém...

Zpráva o hospodaření DSO

Zpráva o hospodaření DSO

7. ledna 2019

Zpráva č. 417/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ: 75040425 za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:...

Oznámení: komplexní pozemkové úpravy

Oznámení: komplexní pozemkové úpravy

7. ledna 2019

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělov a v části katastrálního území Žlutava – UD Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín...

Rozpočtové opatření 5/2018

Rozpočtové opatření 5/2018

20. prosince 2018

Rozpočtové opatření 5/2018

Rozpočet ’19

Rozpočet ’19

20. prosince 2018

Schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 19.12.2018, usnesením č. 2/3/2018. Příjmy: Některé významné příjmové položky v rozpočtu: Daň z příjmu...