Úřad

Návrh opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy

14. září 2017

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů...

Volby: Volební okrsek

Volby: Volební okrsek

10. září 2017

Oznámení V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech 20. – 21. října 2017 oznamuje starosta obce všem politickým stranám, politickým...

Odvolání: plavební komora
1

Odvolání: plavební komora

6. září 2017

Vyrozumění o podaném odvolání Plavební komora Bělov. Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13...

Vymezení zamořené oblasti

Vymezení zamořené oblasti

30. srpna 2017

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský...

Zrušení místní příslušnosti

Zrušení místní příslušnosti

16. srpna 2017

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého...

Příležitostný prodej alkoholických nápojů

Příležitostný prodej alkoholických nápojů

16. srpna 2017

Oznámení o příležitostném prodeji alkoholických nápojů podle §14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „protikuřácký zákon“) Jak oznámit...

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

16. srpna 2017

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen...

Mimořádná veterinární opatření

Mimořádná veterinární opatření

7. srpna 2017

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský...