Úřad

Zprávu o přezkumu

Zprávu o přezkumu

Zprávu o přezkumu hospodaření DSO za rok 2017 a závěrečný účet rok 2017. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

Výpočet vodného a stočného

Výpočet vodného a stočného

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017

Zveřejnění nepronajatého majetku

Zveřejnění nepronajatého majetku

Žadatelé o pacht/pronájem budou své žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj. do...

Přechodné dopravní omezení

Přechodné dopravní omezení

23.06.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen...

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako...

Záměr prodeje

Záměr prodeje

Obec Bělov, Bělov 77, zastoupená starostou panem Jiřím Přecechtělem oznamuje záměr obce Bělov prodat „Jednoosou sklopnou vlečku“. Typ: „domácí výroba“ Váha: 650 kg Připojení: čep do...

Oznámení o zahájení územního řízení

Oznámení o zahájení územního řízení

Dne 12.7.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce...

Oznámení: zahájení řízení

Oznámení: zahájení řízení

Oznámení o zahájení územního řízení o změně stavby a nařízení ústního jednání Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o...