Beseda s důchodci 2003

  • vyvěšeno: 2.6.2003
  • sňato:
  • vyvěsil: Marek Přecechtěl
17. den v měsíci květnu proběhla kulturně-společenská akce, která se jmenovala "BESEDA S DŮCHODCI". Tato beseda není žádnou novinkou. Tyto besedy se již v minulosti pořádali, ale z neznámých důvodů již téměř zanikly. Snad právě proto se kulturní komise v čele s pí. Knedlovou a "SpOZem" pod vedením pí. Švecové rozhodli oprášit tuto tradici. Pozvaní byli všichni důchodci v obci, ale bohužel ne všichni pozvání přijali. Je to trochu škoda, protože program i občerstvení bylo velice bohaté a na uspořádání této akce se podílelo spousta lidí včetně dětí, které pilně secvičovali program více jak půldruhého měsíce. (Akce se zúčastnilo 30 důchodců z více jak 50 pozvaných). Mezi pozvanými byli mimo předsedy představenstva JD Kvasicko Ing. Kubíka i představitelé města Otrokovic. Otrokovičtí však z časových a rodinných důvodů svou účast omluvili. Celý program uvedla pí. Jana Knedlová a po vystoupení dětí následoval projev pana Ing. Kubíka. Ten ve své řeči zavzpomínal na dobu již dávno minulou a nastínil "politiku" vývoje JD Kvasicko v případě vstupu ČR do EU. Program pokračoval příspěvkem starosty obce pana Jiřího Přecechtěla, který ve stručnosti zhodnotil práci obecních zastupitelů a vyjádřil se také k problematice blížícího se referenda o přistoupení ČR do EU. Od 16.00 hodin začala hrát k poslechu a tanci hudba v podání kapely pana Šubíka z Halenkovic. Naši senioři se rozcházeli až kolem 21.00 hodiny a bylo vidět v jejích očích neskonalou radost z toho, že si po takové dlouhé době někdo vzpomněl. Nezapomenu však poděkovat za všechny, a nejenom za pořadatele, ale i za naše nejstarší občany, všem sponzorům, kteří se finančně podíleli na tom, aby celá tato akce proběhla. Co dodat na závěr. Snad jen krátce vzpomenout na ty, kteří se tohoto setkání nedožili a naopak popřát těm, kteří jsou mezi námi, opravdu toho pevného zdraví, ať se v příštím roce snad ještě ve větší účasti setkáme.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn