Rozpočet ’06

Rozpočet ’06

  • 10. dubna 2006
obce Bělov na rok 2006
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2006 jsou plánovány v celkové výši na 2 977 500,- Kč. Podrobné rozepsání položek viz níže ...


Příjmy:

Položka č.1111 Da? z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 320 000,- Kč
Položka č.1112 Da? z příjmu fyzických osob SVČ: 100 000,- Kč
Položka č.1113 Da? z příjmu fyz.osob z kap.výnosů: 20 000,- Kč
Položka č.1121 Da? z příjmu právnických osob: 382 000,- Kč
Položka č.1211 Da? z přidané hodnoty: 630 000,- Kč
Položka č.1337 Poplatek za likvidaci kom.odpadu: 135 000,- Kč
EKOKOM: 6 000,- Kč
Položka č.1341 Poplatek ze psů: 4 000,- Kč
Položka č.1511 Da? z nemovitostí: 130 000,- Kč
Sociální služby: 4 000,- Kč
Položka č.6171 Příjmy místní správy: 31 000,- Kč
Ukončení emise JME – odprodej 140ks akcií: 495 000,- Kč
Prodej stavebních pozemků: 720 500,- Kč
Příjmy rozpočtové:
Da?ové, neda?ové a kapitálové 2 977 500,- Kč


Výdaje:

Dopravní obslužnost-KÚ Zlín13 000,- Kč
Platba za žáky:
Kvasice (10 žáků)57 000,- Kč
Otrokovice (19 žáků)95 000,- Kč
Povinná školní docházka celkem: 152 000,- Kč
Obecní knihovna:
Nákup knih:8 000,- Kč
Kancelářské potřeby: 3 000,- Kč
Inventář:4 000,- Kč
Výpočetní technika(spoluúčast se ZK): 12 000,- Kč
Obecní knihovna v Bělově celkem: 27 000,- Kč
SPOZ, kultura:
Beseda s důchodci: 10 000,- Kč
Košt slivovice: 8 000,- Kč
Vítání občánků: 3 000,- Kč
Přání jubilantům: 7 000,- Kč
Oslavy založení obce: 25 000,- Kč
Celkem kulturní záležitosti v obci:
53 000,- Kč
Opravy a udržování obecních budov:
Obecní areál:160 000,- Kč
Budova č.p.77: 10 000,- Kč
Budova č.p.97:20 000,- Kč
Zvonice:5 000,- Kč
Budova 25:5 000,- Kč
Celkem opravy a udržování obecních budov 200 000,- Kč
Úprava komunikací kopánky:100 000,- Kč
Vodovod lokalita „horní pole“:429 000,- Kč
Příspěvek e-on – kabelový elektrorozvod lokalita „horní pole“:325 000,- Kč
Příprava komunikace lokalita „horní pole“: 300 000,- Kč
Výkup pozemků určené k výstavbě komunikace v lokalitě „horní pole“:30 000,- Kč
Projekce "horní pole":150 000,- Kč
Práce na změně územního plánu obce Bělov č.1: 15 000,- Kč
Obecní rozhlas: 3 000,- Kč
Veřejné osvětlení, energie:30 000,- Kč
Komunální odpad:
Sběr a svoz nebezpečných odpadů:7 000,- Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů: 140 000,- Kč
Sběr a svoz ostatního odpadu (plasty,sklo):20 000,- Kč
Projektová dokumentace – příprava sběrný dvůr: 13 000,- Kč
Celkem likvidace odpadů v obci Bělov:190 000,- Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zele?:
Nákup sekačky:
25 000,- Kč
Opravy a udržování: 5 000,- Kč
Obecní kopce:5 000,- Kč
Zimní údržba: 35 000,- Kč
Celkem péče o obecní venkovní prostory: 70 000,- Kč
Obecní traktor: 20 000,- Kč
Sociální péče: 10 000,- Kč
Požární ochrana:
Školení 4 000,- Kč
Opravy a údržba: 6 000,- Kč
Pohár starosty: 7 000,- Kč
PHM: 5 000,- Kč
Nákup materiálu: 24 000,- Kč
Celkem SDH Bělov: 46 000,- Kč
Příspěvek ČSŽ na činnost a kulturní akce: 10 000,- Kč
Voda
Spotřeba vody: 4 000,- Kč
Rozbory kvality vypouštěné vody v kanalizaci: 6 000,- Kč
Voda celkem: 10 000,- Kč
Rezerva pro krizové a mimořádné situace: 10 000,- Kč
Činnost místní správy
Platy zaměstnanců včetně odvodů: 270 000,- Kč
Odměny zastupitelů včetně odvodů 140 000,- Kč
Ostatní osobní výdaje 55 000,- Kč
Pojištění budov a obecních prostranství 15 000,- Kč
Služby (geodet,právník ajn.) 109 000,- Kč
Elektrická energie 70 000,- Kč
Povinné pojistné 10 000,- Kč
Literatura 20 000,- Kč
Služby telekomunikací a pošt 40 000,- Kč
Výpočetní technika25 000,- Kč
Cestovné, školení 20 000,- Kč
Zpracování výplat 10 500,- Kč
Celkem činnost místní správy
784 500,- Kč
Předpokládané výdaje z rozpočtu v roce 2006 celkem:
2 977 500,- Kč

 


Rozpočet obce Bělov slouží zárove? jako příloha k usnesení zastupitelstva obce Bělov č.01/2 ze dne 29.3.2006

Jiří Přecechtěl, Starosta obce v.r.
Jaroslava Večeřová, Místostarostka obce v.r.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Pozvánka: 7. zasedání

Pozvánka: 7....

19. června 2019

Zápis, 6. zasedání

Zápis, 6....

12. června 2019

Zápis, 5. zasedání

Zápis, 5....

11. června 2019

Pozvánka: 6. zasedání

Pozvánka: 6....

21. května 2019

Pozvánka, 5. zasedání
1

Pozvánka, 5....

15. dubna 2019

Pozvánka, 4. zasedání zastupitelstva

Pozvánka, 4....

25. ledna 2019

Výpis 3. zasedání

Výpis 3. zasedání

21. prosince 2018

Rozpočet ’19

Rozpočet ’19

20. prosince 2018

Pozvánka, 3. zasedání zastupitelstva

Pozvánka, 3....

12. prosince 2018

Návrh rozpočtu, ’19

Návrh rozpočtu,...

3. prosince 2018

Střednědobý rozpočtový výhled

Střednědobý...

3. prosince 2018

Výpis z usnesení 2. zasedání zastupitelstva

Výpis z usnesení 2....

29. listopadu 2018

Pozvánka: 2. zasedání

Pozvánka: 2....

21. listopadu 2018

Usnesení ustavujícího zasedání

Usnesení...

10. listopadu 2018

Pozvánka: ustavující zasedání

Pozvánka:...

30. října 2018

Zápis, 30. zasedání

Zápis, 30....

5. září 2018

Pozvánka, 30. zasedání

Pozvánka, 30....

20. srpna 2018

Zápis, 29. zasedání

Zápis, 29....

25. června 2018

Pozvánka, 29. zasedání

Pozvánka, 29....

18. června 2018

Zápis, 28. zasedání

Zápis, 28....

30. května 2018