Rozpočet ’07

Rozpočet ’07

  • 23. února 2007
Rozpočet obce Bělov na rok 2007 Příjmy: Položka č.1111 Da?? z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 330.000,- Položka č.1112 Da?? z příjmu fyzických osob SVČ 100.000,- Položka č.1113 Da?? z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 20.000,- Položka č.1121 Da?? z příjmu právnických osob 400.000,- Položka č.1211 Da?? z přidané hodnoty 590.000,- Položka č.1337 Poplatek za likvidaci kom.odpadu 145.000,- Položka č.1341 Poplatek ze psů 5.000,- Položka č.1511 Da?? z nemovitostí 140.000,- Položka č.3111 Příjmy z prodeje pozemků 680.000,- Položka č.2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 20.000,- Položka č.2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 20.000,- Financování 34.000,- Příjmy rozpočtové da??ové a neda??ové 2.484.000,-
Výdaje všeobecně: Dopravní obslužnost-KÚ Zlín 13.000,- Platba za žáky: Kvasice 10 žáků 52.000,- Otrokovice 19 žáků 105.000,- Povinná školní docházka celkem: 157.000,- Obecní knihovna: Nákup knih Kancelářské potřeby Obecní knihovna v Bělově celkem: 8.000,- SPOZ, kultura: Beseda s důchodci 10.000,- Košt slivovice 8.000,- Vítání občánků 3.000,- Přání jubilantům 7.000,- Celkem kulturní záležitosti v obci 28.000,- Opravy a udržování obecních budov: Obecní areál 5.000,- Budova č.p.77 5.000,- Budova č.p.97 5.000,- Zvonice 0,- Budova 25 5.000,- Celkem opravy a udržování obecních budov 20.000,- Obecní rozhlas 3.000,- Veřejné osvětlení, energie 30.000,- Komunální odpad: Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7.000,- Sběr a svoz komunálních odpadů 150.000,- Sběr a svoz ostatního odpadu (plasty,sklo) 23.000,- Celkem likvidace odpadů v obci Bělov 180.000,- Péče o vzhled obce a veřejnou zele??: Opravy a udržování: 10.000,- Obecní kopce: 0,- Zimní údržba: 10.000,- Nákup rozmetadla na posyp: 25.000,- Celkem péče o obecní venkovní prostory: 45.000,- Obecní traktor Leasing: 152.000,- Opravy a udržování: 10.000,- PHM: 8.000,- Celkem obecní traktor: 170.000,- Sociální péče: 3.000,- Pitná voda: 8.000,- Nákup kolků: 7.000,- Požární ochrana: Školení: 3.000,- Opravy a údržba: 6.000,- Pohár starosty: 4.000,- PHM: 5.000,- Nákup materiálu: 10.000,- Celkem SDH Bělov: 28.000,- Příspěvek ČSŽ na činnost a kulturní akce: 5.000,- Mimořádné příspěvky, dary jednotlivcům a složkám: 5.000,- Členské příspěvky do sdružení (Baťův kanál, Východní Morava, Mikroregion Otrokovicko): 5.000,- Záležitosti civilní připravenosti pro krizové a mimořádné situace: 10.000,- Mezisoučet výdaje všeobecně: 725.000,- Úhrada investic Horní Pole: Komunikace: 300.000,- Vodovod: 350.000,- Projektová činnost: 27.000,- Mezisoučet Horní Pole: 677.000,- Příprava pro investiční činnost: Nákup pozemků cyklostezka: 10.000,- Nákup pozemků sběrný dvůr: 5.000,- Nákup pozemků komunikace Kopánky: 10.000,- Nákup pozemků komunikace Vývozek: 5.000,- Změna územního plánu č. 1: 50.000,- Geometrické zaměření Kopánky: 15.000,- Geometrické zaměření Vývozek: 5.000,- Projektová příprava sběrný dvůr: 5.000,- Projektová příprava komunikace Kopánky: 25.000,- Investiční záměr rek. budov č. p. 77, č. p. 97: 20.000,- Projektová příprava plynofikace: 50.000,- Mezisoučet příprava investiční činnosti: 200.000,- Výdaje činnost místní správy: platy zaměstnanců včetně odvodů: 220.000,- odměny zastupitelů včetně odvodů: 250.000,- ostatní osobní výdaje: 30.000,- právní služby a jiné: 27.000,- elektrická energie: 170.000,- pojistné – budovy, technika a jiné: 20.000,- literatura, kancelářské potřeby: 17.000,- služby telekomunikací a pošt: 38.000,- služby: 25.000,- cestovné, školení: 12.000,- služby – zpracování dat: 10.000,- výpočetní technika – nákup: 35.000,- volby vratka: 30.000,- Celkem činnost místní správy: 882.000,- Předpokládané výdaje rozpočtu obce Bělov v roce 2007 celkem: 2.484.000,-

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Rozpočet ’19

Rozpočet ’19

20. prosince 2018

Návrh rozpočtu, ’19

Návrh rozpočtu,...

3. prosince 2018

Střednědobý rozpočtový výhled

Střednědobý...

3. prosince 2018

Rozpočet ’18

Rozpočet ’18

21. prosince 2017

Návrh rozpočtu ’18

Návrh rozpočtu...

1. prosince 2017

Rozpočet ’17

Rozpočet ’17

21. prosince 2016

Návrh rozpočtu ’17

Návrh rozpočtu...

30. listopadu 2016

Rozpočet ’16

Rozpočet ’16

16. ledna 2016

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

22. prosince 2015

Návrh rozpočtu obce, ’16

Návrh rozpočtu...

1. prosince 2015

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

17. prosince 2014

Rozpočet ’15

Rozpočet ’15

17. prosince 2014

Návrh rozpočtu: 2015

Návrh rozpočtu:...

1. prosince 2014

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok...

12. prosince 2013

Návrh rozpočtu ’14

Návrh rozpočtu...

25. listopadu 2013

Rozpočet ’13

Rozpočet ’13

29. prosince 2012

Návrh rozpočtu ’13

Návrh rozpočtu...

10. prosince 2012

Rozpočet ’12

Rozpočet ’12

30. prosince 2011

Návrh rozpočtu ’12

Návrh rozpočtu...

12. prosince 2011

Rozpočet ’11

Rozpočet ’11

20. ledna 2011

Návrh rozpočtu ’11

Návrh rozpočtu...

8. prosince 2010

Rozpočet ’10

Rozpočet ’10

8. února 2010

Rozpočet ’09

Rozpočet ’09

1. dubna 2009

Návrh rozpočtu ’09

Návrh rozpočtu...

30. prosince 2008

Rozpočet ’08

Rozpočet ’08

15. března 2008

Rozpočet ’06

Rozpočet ’06

10. dubna 2006