SENIOR rozšiřuje pobytové služby

SENIOR rozšiřuje pobytové služby

  • 31. května 2007
SENIOR rozšiřuje pobytové služby
Poskytovatel sociálních služeb v Otrokovicích, městská příspěvková organizace Senior, připravil od 1. června pro zájemce novou pobytovou službu – "Odlehčovací služby". V současnosti tato organizace poskytuje uživatelům dvě pobytové služby – Chráněné bydlení a Domov pro seniory. „Nová služba se poskytuje osobám, o které pečují jejich rodinní příslušníci, avšak na nějakou dobu potřebují v péči vystřídat. Pečující osobě je poskytnut nezbytný čas k odpočinku a regeneraci, to znamená, že pobyt v zařízení je časově omezen na 1 týden až 3 měsíce,“ uvedla ředitelka SENIORU Ing. Ivana Vardanová.

V zařízení je uživatelům zajištěna komplexní celodenní péče zahrnující pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, ubytování, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, pomoc při uplat?ování práv a obstarávání osobních záležitostí. Odlehčovací pobytová služba je zřízena pro osoby se sníženou soběstačností, starší 27 let, kteří potřebují při zajištění životních potřeb pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, z důvodu věku, onemocnění, zdravotního postižení či nepříznivé sociální situace. „Smyslem služby je zajistit našim uživatelům důstojné prostředí a zacházení a také zajištění biologických, psychických i sociálních potřeb,“ přiblížila ředitelka. Prozatím jsou pro tuto službu vyčleněna dvě lůžka v SENIORU na ulici Školní 1299. „Koncem roku bychom rádi kapacitu této služby rozšířili o další 2-4 lůžka,“ uvedla ředitelka.

Na úhradě nemalých nákladů, které zřízení této služby přineslo, se podílelo město Otrokovice, jakožto zřizovatel organizace, a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se o placenou službu. Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 577 926 216 nebo na internetových stránkách www.senior.otrokovice.cz.

napsal: Ing. Milan Plesar, tiskový mluvčí
zdroj: otrokovice.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Dejte domov dětem!

Dejte domov dětem!

29. března 2019

Včelka: senior care

Včelka: senior care

29. listopadu 2018

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

12. prosince 2017

Dětské centrum

Dětské centrum

10. srpna 2017

Horizont

Horizont

1. prosince 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

19. března 2014

Poradenské místo

Poradenské místo

28. února 2012

Plánované změny sociálních služeb

Plánované změny...

13. září 2011

Dluhové poradenství Samaritán

Dluhové poradenství...

17. července 2011

Osobní asistence pro handicapované děti

Osobní asistence...

13. července 2011

NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice

NADĚJE o.s.,...

10. července 2011

Péče o osoby se zdravotním postižením

Péče o osoby se...

16. března 2011

Poradenské místo

Poradenské místo

1. března 2011

Nezisková organizace Podané ruce

Nezisková...

19. března 2008

Nový domov pro seniory

Nový domov pro...

18. ledna 2008

SWOT analýzy

SWOT analýzy

19. listopadu 2007

Stop domácímu násilí

Stop domácímu...

16. března 2007

Plánování sociálních služeb

Plánování...

25. února 2007

Pozvánka

Pozvánka

5. ledna 2007

Výstava kompenzačních pomůcek

Výstava...

18. září 2006

POZV?NKA

POZV?NKA

11. ledna 2006