Konec projektu Komunitního plánování

Konec projektu Komunitního plánování

  • 1. srpna 2007
Komunitní plánování
Slavnostní ukončení projektu Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku (KPSS), realizovaného Otrokovicemi a partnerskými obcemi od října roku 2005 do července roku 2007, proběhlo v úterý 31. července od 10. hodiny v obřadní síni otrokovické radnice. Po úvodním slovu a poděkování starostky města Otrokovice Radoslavy Matuszkové byly představeny kroky, které povedou ke vzniku nových sociálních služeb, jež jsou popsány v 1. Komunitním plánu sociálních služeb na Otrokovicku. Ten popisuje projektové záměry, které by měly být realizovány v letech 2008 – 2012 a díky nimž by měly vzniknout nové sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a nezaměstnané, jako jsou osobní asistence, krizová linka, poradenské středisko pro nezaměstnané nebo linka pomoci.

„V rámci realizace projektu proběhly analýzy, při nichž byly zjištěny potřeby obcí mikroregionu Otrokovicko, organizací poskytující sociální služby, veřejnosti a uživatelů sociálních služeb z řad seniorů, osob se zdravotním postižením a nezaměstnaných. Proběhlo více než deset veřejných setkání s občany, literární, fotografická a výtvarná soutěž, přehlídka hudebně-dramatických děl, konference ke KPSS, seminář pro poskytovatele sociálních služeb a uživatele. Každý měsíc probíhala jednání řídící skupiny a pracovních skupin,“ uvedla koordinátorka KPSS Mgr. Eva Kuchařová.

V rámci mikroregionu Otrokovicko obdržela v polovině minulého roku každá z více než 15 tisíc domácností Katalog sociálních služeb na Otrokovicku.

Samotným ukončením projektu však proces komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku nekončí. Budou realizovány projektové záměry popsané v Komunitním plánu, dále budou zjišťovány potřeby cílových skupin a na základě nich bude také aktualizován samotný Komunitní plán sociálních služeb. „Mimo to probíhá proces komunitního plánování pro další cílové skupiny – rodiny s dětmi, oběti násilí, osoby bez přístřeší a občané vracející se z výkonu trestu, děti a mládež ohrožené delikvencí a drogově závislí. Pro tyto cílové skupiny byly vytvořeny pracovní skupiny a mapují se jejich potřeby i jim poskytované služby.

Výsledkem práce by měl být naplánovaný systém sociálních služeb, který bude odpovídat potřebám těchto lidí žijících na území Otrokovicka,“ dokončila Eva Kuchařová.

napsal: Ing. Milan Plesar, tiskový mluvčí
zdroj: otrokovice.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Dejte domov dětem!

Dejte domov dětem!

29. března 2019

Včelka: senior care

Včelka: senior care

29. listopadu 2018

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

12. prosince 2017

Dětské centrum

Dětské centrum

10. srpna 2017

Horizont

Horizont

1. prosince 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

19. března 2014

Poradenské místo

Poradenské místo

28. února 2012

Plánované změny sociálních služeb

Plánované změny...

13. září 2011

Dluhové poradenství Samaritán

Dluhové poradenství...

17. července 2011

Osobní asistence pro handicapované děti

Osobní asistence...

13. července 2011

NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice

NADĚJE o.s.,...

10. července 2011

Péče o osoby se zdravotním postižením

Péče o osoby se...

16. března 2011

Poradenské místo

Poradenské místo

1. března 2011

Nezisková organizace Podané ruce

Nezisková...

19. března 2008

Nový domov pro seniory

Nový domov pro...

18. ledna 2008

SWOT analýzy

SWOT analýzy

19. listopadu 2007

SENIOR rozšiřuje pobytové služby

SENIOR rozšiřuje...

31. května 2007

Stop domácímu násilí

Stop domácímu...

16. března 2007

Plánování sociálních služeb

Plánování...

25. února 2007

Pozvánka

Pozvánka

5. ledna 2007

Výstava kompenzačních pomůcek

Výstava...

18. září 2006

POZV?NKA

POZV?NKA

11. ledna 2006