Tříkrálová sbírka 2008

Tříkrálová sbírka 2008

  • 19. února 2008
Tříkrálová sbírka na jižní Moravě překonala veškerá očekávání. Poprvé v její osmileté historii přesáhla hranici třinácti milionů korun. V pondělí 11. února v 10.00 hod. se otevírá jeden z mnoha podpořených projektů z tříkrálového výtěžku – dostavba Domova pro matky v tísni ve Znojmě-Hradišti.

Konečný výtěžek dosáhl částky 13 404 577,50 Kč. „Jsem nesmírně rád, že i po tolika letech si Tříkrálová sbírka nachází v srdcích dárců své místo. Charita by bez této podpory nemohla existovat,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.


Výsledky Tříkrálové sbírky 2008 v brněnské diecézi
Oblastní charita%rozpeč. pokladničekvýtěžek v Kč za rok 2008celkový výtěžek v Kč za rok 2007rozdíl
Blansko 100 983 055,50 977 170 5 885,50
Brno 100 1 381503,501 484 880 - 103 376,50
Břeclav 100 1 456 9681 330 281,50 126 686,50
Hodonín 100 1 804 231,501 769 094 35 137,50
Jihlava 100 762 899,50 800 278,50 - 37 379
Rajhrad 100 1 929 374,501 773 246,50 156 128
Tišnov 100 841 545642 654,50 198 890,50
Třebíč 100 1 384 6761 291 968 92 708
Znojmo 100 1 132 1991 151 665,50 - 19 466,50
Žďár n. Sáz. 100 1 728 1251 737 188 - 9 063
Celkem 100 13 404 577,5012 958 426,50 446 151


Mezi další záměry využití výnosu sbírky patří například rozvoj služeb psychologa (etopeda) a realizace intervenčních programů centra prevence Ponorka pro děti a mládež Žďár n. S., podpora ošetřovatelské a pečovatelské služby v Oblastní charitě Rajhrad, rekonstrukce budovy Stacionáře sv. Damiána pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením ve Znojmě, obnova zastaralého vybavení a elektrospotřebičů v bytových jednotkách Domova sv. Markéty pro matky v tísni v Brně, Humanitární sklad pro krizové situace Oblastní charity Břeclav, podpora činnosti dobrovolníků ve prospěch lidí bez domova v rámci služeb blanenské Charity, zlepšení materiálních podmínek centra ERKO pro děti a mládež zejména z řad romské menšiny v Jihlavě, podpora pečovatelské služby v česky mluvících vesnících Rumunska prostřednictvím OCH Hodonín, rozvoj sociálního poradenství pro Tišnov a okolí, založení domácí hospicové péče pro lidi nevyléčitelně nemocné na Třebíčsku, ad.

Klíč k rozdělení výtěžku na území brněnské diecéze je: 65% - místní charitní sociální a zdravotnické projekty (oblastní a farní Charity), 15% - činnost Diecézní charity Brno a celodiecézní projekty, 10% - humanitární a rozvojová pomoc do zahraničí, 5% - činnost Charity ČR a celorepublikové projekty, 5% - zákonem povolená režie sbírky.

V lo?ském roce bylo na území brněnské diecéze vykoledováno téměř 13 milionů korun. Jde o nejvyšší dosavadní výtěžek. Ze získaných prostředků bylo podpořeno mnoho desítek projektů charitní sociální a zdravotní péče. Podpořené projekty z výtěžku r. 2007 naleznete na https://dchbrno.caritas.cz/06/?IdPage=5

Sbírku podporují Česká televize, Český rozhlas Brno, Český rozhlas 1 - Radiožurnál, Radio Proglas, Katolický týdeník, Brno magazín ad. Více informací na www.dchbrno.caritas.cz.

Celkové výsledky
Diecézní nebo arcidiecézní Charita Počet skupinek Rozpečetěno kasiček Výnos [Kč] Rozpečetěné kasičky [%]
Brno 2 900 2 900 13 404 577,50 100%
České Budějovice 622 622 2 487 643,00 100%
Hradec Králové 1 989 1 989 7 938 304,00 100%
Litoměřice 283 283 950 060,00 100%
Olomouc 4 142 4 142 17 873 429,20 100%
ostravsko - opavská 1 977 1 977 10 074 045,50 100%
Plze? 746 746 2 574 843,50 100%
Praha* 970 970 3 417 270,82 100%
Celkem 13 629 13 629 58 720 173,52 100%
*) V částce je započten také výtěžek Tříkrálového koncertu vážné hudby, který se konal v Praze v sobotu 5. ledna 2008.Počet zaslaných dárcovských SMS:
Během Tříkrálového koncertu, který se konal v Brně v neděli 6. ledna 2008 a který odvysílala ČT1 a ČRo 1 - Radiožurnál, zaslali dárci 7 860 DMS. Toto množství představuje pro Charitu částku 212 220 Kč.

Děkujeme vám!

Kontakt:
Petr Kubíček, koordinátor Tříkrálové sbírky na území brněnské diecéze, mobil: 731 134 910

Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková mluvčí Diecézní charity Brno
mobilní telefon: 604 337 905

Diecézní charita Brno
tř. Kpt. Jaroše 9, P.O.BOX 635, 661 35 Brno
Tel.: 545 213 456
Fax: 542 213 261
E-mail: dchbrno@caritas.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn