Rozpočet ’08

Rozpočet ’08

  • 15. března 2008
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2008 jsou plánovány ve výši: 
  • příjmy: 2.223.000,00 Kč.
  • výdaje: 2.223.000,00 Kč

Podrobné rozepsání položek viz níže.


Rozpočtové příjmy
popis částka
Da? z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
390 000,00 Kč
Da? z příjmu fyzických osob SVČ
75 000,00 Kč
Da? z příjmu fyz.osob z kap.výnosů
25 000,00 Kč
Da? z příjmu právnických osob
510 000,00 Kč
Da? z přidané hodnoty
660 000,00 Kč
Poplatek za likvidaci kom.odpadu
140 000,00 Kč
Poplatek ze psů
7 000,00 Kč
Správní polatky
1 000,00 Kč
Da? z nemovitostí
300 000,00 Kč
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
20 000,00 Kč
Neinvestiční transfery
7 000,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře-nájem areálu
22 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj
4 000,00 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
1 000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů
10 000,00 Kč
Činnost místní správy
18 000,00 Kč
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
16 000,00 Kč
Financování
17 000,00 Kč
Rozpočtové příjmy celkem
2 223 000,00 Kč


Rozpočtové výdaje
popis částka
Silnice
5 000,00 Kč
Výdaje na územní dopravní obslužnost
13 000,00 Kč
Pitná voda
4 500,00 Kč
Základní školy
200 000,00 Kč
Činnost knihovnická
11 000,00 Kč
Rozhlas a televize
2 000,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře
2 000,00 Kč
Ostatní náležitosti kultury-SPOZ
30 000,00 Kč
Veřejné osvětlení – elektrická energie
40 000,00 Kč
Plynofikace-projekt
100 000,00 Kč
Odkanalizování obce
Projektová část
200 000,00 Kč
Žádost o dotaci Zlínský kraj ve výši 400 000,–kč
Změna územního plánu obce č.1
Změna územního plánu-financování obce
25 000,00 Kč
Financování občanů-žadatelů o změnu územního plánu 10×10 000,–kč
Změna územního plánu č.1 celkem
(125 000,00 Kč)
Projekt cyklostezka
40 000,00 Kč
 
Územní rozvoj
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00 Kč
Nákup materiálu
5 000,00 Kč
Pohonné hmoty
10 000,00 Kč
Konzultační, poradenské a právní služby
4 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb
20 000,00 Kč
Opravy a udržování
40 000,00 Kč
Nájemné s právem koupě
153 000,00 Kč
Budovy, haly a stavby
50 000,00 Kč
Územní rozvoj celkem
(312 000,00 Kč)
 
Likvidace odpadů
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
12 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu
220 000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů
28 000,00 Kč
Likvidace odpadů celkem
(260 000,00 Kč)
 
Ostatní
Péče o vzhled obcí a veřejnou zele?
7 000,00 Kč
Požární ochrana-dobrovolná část
50 000,00 Kč
91 000,–kč odsouhlasená dotace ze Zlínského kraje na výstroj jednotky
Požární ochrana včetně dotace celkem
(141 000,00 Kč)
Zastupitelstva obcí
270 000,00 Kč
Dotace dobrovolným oragnizacím-ČSŽ
10 000,00 Kč
 
Místní správa
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
200 000,00 Kč
Ostatní osobní výdaje
55 000,00 Kč
Povinné poj.na soc.zabezpečení
13 000,00 Kč
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
7 000,00 Kč
Povinné pojištění na úrazové pojištění
1 000,00 Kč
Knihy,učební pomůcky, tisk
7 000,00 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3 000,00 Kč
Nákup materiálu
30 000,00 Kč
Elektrická energie
200 000,00 Kč
Služby pošt
3 000,00 Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací
26 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů
20 000,00 Kč
Konzultační, poradenské a právní služby
3 000,00 Kč
Služby zpracování dat
10 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb
30 000,00 Kč
Opravy a udržování
20 000,00 Kč
Cestovné
6 000,00 Kč
Pohoštění
1 000,00 Kč
Věcné dary
3 000,00 Kč
Ostatní neinvest.transfery veř.rozp.území
2 000,00 Kč
Nákup kolků
500,00 Kč
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.
1 000,00 Kč
Činnost místní správy celkem
(641 500,00 Kč)
Rozpočtové výdaje celkem
2 223 000,00 KčRozpočet obce Bělov slouží zárove? jako příloha k usnesení zastupitelstva obce Bělov č. 01/02/08 ze dne 13. 3. 2008.

Jiří Přecechtěl, Starosta obce v.r.
Jaroslava Večeřová, Místostarostka obce v.r.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Rozpočet ’19

Rozpočet ’19

20. prosince 2018

Návrh rozpočtu, ’19

Návrh rozpočtu,...

3. prosince 2018

Střednědobý rozpočtový výhled

Střednědobý...

3. prosince 2018

Rozpočet ’18

Rozpočet ’18

21. prosince 2017

Návrh rozpočtu ’18

Návrh rozpočtu...

1. prosince 2017

Rozpočet ’17

Rozpočet ’17

21. prosince 2016

Návrh rozpočtu ’17

Návrh rozpočtu...

30. listopadu 2016

Rozpočet ’16

Rozpočet ’16

16. ledna 2016

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

22. prosince 2015

Návrh rozpočtu obce, ’16

Návrh rozpočtu...

1. prosince 2015

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

17. prosince 2014

Rozpočet ’15

Rozpočet ’15

17. prosince 2014

Návrh rozpočtu: 2015

Návrh rozpočtu:...

1. prosince 2014

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok...

12. prosince 2013

Návrh rozpočtu ’14

Návrh rozpočtu...

25. listopadu 2013

Rozpočet ’13

Rozpočet ’13

29. prosince 2012

Návrh rozpočtu ’13

Návrh rozpočtu...

10. prosince 2012

Rozpočet ’12

Rozpočet ’12

30. prosince 2011

Návrh rozpočtu ’12

Návrh rozpočtu...

12. prosince 2011

Rozpočet ’11

Rozpočet ’11

20. ledna 2011

Návrh rozpočtu ’11

Návrh rozpočtu...

8. prosince 2010

Rozpočet ’10

Rozpočet ’10

8. února 2010

Rozpočet ’09

Rozpočet ’09

1. dubna 2009

Návrh rozpočtu ’09

Návrh rozpočtu...

30. prosince 2008

Rozpočet ’07

Rozpočet ’07

23. února 2007

Rozpočet ’06

Rozpočet ’06

10. dubna 2006