Nezisková organizace Podané ruce

Nezisková organizace Podané ruce

  • 19. března 2008
komunitní plánování
Vážení spoluobčané, v rámci komunitního plánování na Otrokovicku bylo zjištěno, že jednou z nejpotřebnějších služeb pro seniory a zdravotně postižené je osobní asistence. Službu v našem regionu zatím nikdo neposkytoval. Nyní nabízí tuto službu i pro občany Otrokovic a okolních obcí nezisková organizace Podané ruce.

Co je a co není osobní asistence?


Jaký je rozdíl mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí?


Obě služby jsou službami terénními se shodnými činnostmi – např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase. Klient si smluví úkony a dobu a pečovatelská služba je za něj udělá. Pečovatelská služba zajišťuje uspokojení potřeb, bez kterých by byl klient ohrožen na životě.

Osobní asistence se poskytuje bez časového omezení. Kromě výše uvedených úkonů k osobní asistenci dále patří činnosti, jež pečovatelská služba neposkytuje. Těmito činnostmi jsou výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost. Pro odlišení osobní asistence od pečovatelské služby je velice důležité vyzdvihnout právě její aktivizační charakter. Služba osobní asistence je službou aktivizační. Napomáhá těžce zdravotně postiženým lidem nebo seniorům k začlenění do společnosti. Osobní asistent vyrovnává handicap klienta. V kostce řečeno: Osobní asistent nebude „dělat věci“ za klienta, ale bude „dělat věci“ s ním. Bude mu v životě asistovat. Osobní asistence začíná právě tam, kde pečovatelská služba končí. Na základě uspokojených základních životních potřeb asistuje lidem v uspokojování potřeb vyplývajících z jejich společenského postavení. Pomocí osobních asistentů se dostanou postižené děti do „normálních“ školek a škol, dospělí mohou studovat, pracovat nebo prostě dělat, co chtějí a co je baví.

Pokud sami služby osobní asistence potřebujete nebo znáte někoho, kdo by mohl službu osobní asistence využívat, obraťte se na paní Bc. Kateřinu Fajstlovou, zástupkyni ředitelky společnosti Podané ruce, telefon 582 331 648, 777 011 034, e-mail osa.prostejov@centrum.cz.

Službu Vám také může zprostředkovat paní Kateřina Bednaříková, DiS., pracovnice sociálního odboru Městského úřadu Otrokovice, tel. 577 680 273, e-mail: bednarikova@muotrokovice.cz.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Dejte domov dětem!

Dejte domov dětem!

29. března 2019

Včelka: senior care

Včelka: senior care

29. listopadu 2018

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

12. prosince 2017

Dětské centrum

Dětské centrum

10. srpna 2017

Horizont

Horizont

1. prosince 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

19. března 2014

Poradenské místo

Poradenské místo

28. února 2012

Plánované změny sociálních služeb

Plánované změny...

13. září 2011

Dluhové poradenství Samaritán

Dluhové poradenství...

17. července 2011

Osobní asistence pro handicapované děti

Osobní asistence...

13. července 2011

NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice

NADĚJE o.s.,...

10. července 2011

Péče o osoby se zdravotním postižením

Péče o osoby se...

16. března 2011

Poradenské místo

Poradenské místo

1. března 2011

Nový domov pro seniory

Nový domov pro...

18. ledna 2008

SWOT analýzy

SWOT analýzy

19. listopadu 2007

SENIOR rozšiřuje pobytové služby

SENIOR rozšiřuje...

31. května 2007

Stop domácímu násilí

Stop domácímu...

16. března 2007

Plánování sociálních služeb

Plánování...

25. února 2007

Pozvánka

Pozvánka

5. ledna 2007

Výstava kompenzačních pomůcek

Výstava...

18. září 2006

POZV?NKA

POZV?NKA

11. ledna 2006