Nová dohoda o partnerství

  • 1. dubna 2008

Otrokovice spolu s dalšími šesti obcemi a pěti organizacemi podepsaly dohodu o partnerství v komunitním plánování sociálních služeb (KPSS).

Proces KPSS začal již v roce 2005. Cílem projektu tehdy bylo definovat sociální služby, které by měly vzniknout na Otrokovicku pro seniory, osoby se zdravotním postižením a nezaměstnané občany. Vloni se proces komunitního plánování začal zaměřovat i na oběti násilí, osoby bez přístřeší a osoby vracející se z výkonu trestu, drogově závislé, děti a mládež ohrožené delikvencí a rodiny s dětmi.

S rozšířením cílových skupin se rozšiřuje i počet obcí a organizací, které se do procesu KPSS aktivně zapojují. Mimo Otrokovice je to město Napajedla a obce Bělov, Halenkovice, Pohořelice, Nová Dědina, Oldřichovice, Žlutava. Partnerskými organizacemi jsou SENIOR Otrokovice, Naděje Otrokovice, Charita sv. Anežky Otrokovice, Český červený kříž Zlín, Svaz tělesně postižených v ČR – krajská organizace Zlín, Úřad práce Zlín, Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice a občanské sdružení ONYX Zlín.

„Všechny obce a organizace chtějí nadále společně řešit problematiku jmenovaných skupin obyvatel a dospět k definici služeb, které tito lidé postrádají, a tyto služby následně podporovat,“ uvedla při podpisu dohody otrokovická starostka Radoslava Matuszková.

„Rovněž město Napajedla vnímá nutnost se systematicky věnovat sociálním službám. Město provozuje domy s pečovatelskou službou a je zřizovatelem pečovatelské služby. Ta zajišťuje práce v terénu nejen na území města Napajedla, ale i v okolních obcích. Tato působnost v okolí a i to, že nemůžeme být provozovateli všech typů zařízení, nás vedlo k rozhodnutí postupovat společně s Otrokovicemi a uvítali jsme nabídku spolupráce v plánování rozvoje služeb,“ uvedl místostarosta Napajedel Milan Vybíral.

napsal: Ing. Milan Plesar, tiskový mluvčí
zdroj: otrokovice.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Poradenské místo

Poradenské místo

13. června 2019

Dejte domov dětem!

Dejte domov dětem!

29. března 2019

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

12. prosince 2017

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015