Návrh rozpočtu ’09

Návrh rozpočtu ’09

  • 30. prosince 2008
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2009 jsou plánovány ve výši: 
  • příjmy: 2.360.000,00 Kč,
  • výdaje: 2.360.000,00 Kč.

Podrobné rozepsání položek viz dále.Rozpočtové příjmy
popis částka
Da? z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 390 000,00 Kč
Da? z příjmu fyzických osob SVČ 30 000,00 Kč
Da? z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 35 000,00 Kč
Da? z příjmu právnických osob  580 000,00 Kč
Da? z přidané hodnoty 740 000,00 Kč
Odvody z odnětí ze ZPF
Poplatek za likvidaci kom.odpadu 165 000,00 Kč
Poplatek ze psů 8 000,00 Kč
Správní polatky 6 500,00 Kč
Da? z nemovitostí 150 000,00 Kč
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 14 000,00 Kč
Neinvestiční transfery 7 000,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře-pronájem areálu 22 000,00 Kč
Komunál.služby a územní rozvoj-pronájem obchodu,další služ­by 16 000,00 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů – ASEKOL (elektrozařízení) 1 000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů – EKOKOM (plasty,sklo) 10 000,00 Kč
Činnost místní správy – pronájem pozemků,úhrada změna ÚP č.1,2 110 000,00 Kč
Příjmy z úroků 500,00 Kč
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru, pronájem kamenolomu 75 000,00 Kč
Rozpočtové příjmy celkem 2 360 000,00 Kč


Rozpočtové výdaje
popis částka
Silnice-opravy a udržování místních komunikací, zimní údržba 100 000,00 Kč
Ostatní pozemní komunikace, projekt cyklostezka, místní komunikace 45 000,00 Kč
Pitná voda 12 000,00 Kč
Odpadní voda – projekty kanalizace, změna PRVKZK 55 000,00 Kč
Základní školy 200 000,00 Kč
Činnost knihovnická 12 000,00 Kč
Rozhlas a televize 1 800,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře 2 000,00 Kč
Ostatní náležitosti kultury-SPOZ, beseda s důchodci, životní jubilea, vítání občánků 33 000,00 Kč
Veřejné osvětlení – opravy a udržování 36 000,00 Kč
Výstavba místních inženýrských sítí, plynofikace-projekt 150 000,00 Kč
Územní plánování, změna č.1 a 2. 100 000,00 Kč
Územní rozvoj
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč
Nákup materiálu 5 000,00 Kč
Pohonné hmoty 10 000,00 Kč
Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč
Opravy a udržování 20 000,00 Kč
Nájemné s právem koupě-obecní traktor 140 000,00 Kč
Nákup kolků 500,00 Kč
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 Kč
Platby daní a poplatků krajům, obcím
Územní rozvoj celkem (211 000,00 Kč)
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 210 000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů-sklo, plasty 15 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zele? 20 000,00 Kč
Požární ochrana-dobrovolná část 65 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí 320 000,00 Kč
Místní správa
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 280 000,00 Kč
Ostatní platy 1 000,00 Kč
Ostatní osobní výdaje 82 000,00 Kč
Povinné poj.na soc.zabezpečení 25 000,00 Kč
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 Kč
Povinné pojištění na úrazové pojištění 1 500,00 Kč
Ostatní povinné pojistné 350,00 Kč
Knihy,učební pomůcky, tisk 6 500,00 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 Kč
Nákup materiálu, výpočetní technika – zřízení místa Czech Point 35 000,00 Kč
Elektrická energie 200 000,00 Kč
Služby pošt 2 900,00 Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů 22 000,00 Kč
Konzultační, poradenské a právní služby 2 660,00 Kč
Služby zpracování dat 11 700,00 Kč
Nákup ostatních služeb 20 500,00 Kč
Opravy a udržování 6 000,00 Kč
Cestovné 3 500,00 Kč
Pohoštění 1 000,00 Kč
Věcné dary 2 000,00 Kč
Ostatní neinvest.transfery veř. rozp. území 1 600,00 Kč
Nákup kolků 500,00 Kč
Platby daní a poplatků krajům, obcím  a st. 490,00 Kč
Činnost místní správy celkem (762 200,00 Kč)
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnost j.n.
Rozpočtové výdaje v roce 2009 2 360 000,00 Kč


Poznámka:
V návrhu rozpočtu nejsou zaznamenány finanční položky žádostí o dotace:
  1. Dotace ve výši 95.000,–kč na osobní výstroj a elektrocentrálu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bělov – žádost na rok 2009 ze Zlínského kraje.
  2. Dotace z Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“ – zřízení kontaktního centra na nákup výpočetní techniky v celkové finanční výši 94.000,–kč, předpokládaná výše grantu 85%.
  3. Dotace ze státního rozpočtu na komunikaci Horní Pole ve výši 600.000,–kč
  4. Příprava žádosti o dotaci ze SFDI na komunikaci a cyklostezku
  5. Příprava žádosti z Operačního programu Životní prodstředí na rozšíření plynofikace – plynofikace obce

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Rozpočet ’19

Rozpočet ’19

20. prosince 2018

Návrh rozpočtu, ’19

Návrh rozpočtu,...

3. prosince 2018

Střednědobý rozpočtový výhled

Střednědobý...

3. prosince 2018

Rozpočet ’18

Rozpočet ’18

21. prosince 2017

Návrh rozpočtu ’18

Návrh rozpočtu...

1. prosince 2017

Rozpočet ’17

Rozpočet ’17

21. prosince 2016

Návrh rozpočtu ’17

Návrh rozpočtu...

30. listopadu 2016

Rozpočet ’16

Rozpočet ’16

16. ledna 2016

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

22. prosince 2015

Návrh rozpočtu obce, ’16

Návrh rozpočtu...

1. prosince 2015

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

17. prosince 2014

Rozpočet ’15

Rozpočet ’15

17. prosince 2014

Návrh rozpočtu: 2015

Návrh rozpočtu:...

1. prosince 2014

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok...

12. prosince 2013

Návrh rozpočtu ’14

Návrh rozpočtu...

25. listopadu 2013

Rozpočet ’13

Rozpočet ’13

29. prosince 2012

Návrh rozpočtu ’13

Návrh rozpočtu...

10. prosince 2012

Rozpočet ’12

Rozpočet ’12

30. prosince 2011

Návrh rozpočtu ’12

Návrh rozpočtu...

12. prosince 2011

Rozpočet ’11

Rozpočet ’11

20. ledna 2011

Návrh rozpočtu ’11

Návrh rozpočtu...

8. prosince 2010

Rozpočet ’10

Rozpočet ’10

8. února 2010

Rozpočet ’09

Rozpočet ’09

1. dubna 2009

Rozpočet ’08

Rozpočet ’08

15. března 2008

Rozpočet ’07

Rozpočet ’07

23. února 2007

Rozpočet ’06

Rozpočet ’06

10. dubna 2006