Rozpočet ’09

Rozpočet ’09

  • 1. dubna 2009
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2009 jsou plánovány ve výši: 
  • příjmy: 2.440.000,00 Kč.
  • výdaje: 2.440.000,00 Kč

Podrobné rozepsání položek viz níže.

Rozpočtové příjmy
popis částka
Da? z příjmu fyzických osob SVČ 30 000,00 Kč
Da? z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 45 000,00 Kč
Da? z příjmu právnických osob  590 000,00 Kč
Da? z přidané hodnoty 750 000,00 Kč
Odvody z odnětí ze ZPF
Poplatek za likvidaci kom.odpadu 165 000,00 Kč
Poplatek ze psů 8 500,00 Kč
Správní polatky 8 000,00 Kč
Da? z nemovitostí 150 000,00 Kč
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 19 000,00 Kč
Neinvestiční transfery 7 000,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře-nájem areálu 24 000,00 Kč
Komunální služby a rozvoj-pronájem obchodu, další služby 16 000,00 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů-ASEKOL (elektrozařízení) 2 000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů – EKOKOM (plasty,sklo) 10 000,00 Kč
Činnost místní správy-pronájem pozemků,úhrada změna ÚP č.1,2 150 000,00 Kč
Příjmy z úroků 500,00 Kč
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru,pronájem kamenolom 75 000,00 Kč
Rozpočtové příjmy celkem 2 440 000,00 KčRozpočtové výdaje
popis částka
Silnice-oprava a udržování místních komunikací, zimní údržba 110 000,00 Kč
Ostatní pozemní komunikace,výdaje na územní dopravní obslužnost 16 000,00 Kč
Pitná voda 4 500,00 Kč
Odpadní voda, opravy a udržování, změna PRVKZK 0,00 Kč
Základní školy 200 000,00 Kč
Činnost knihovnická 12 000,00 Kč
Rozhlas a televize 2 000,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře 2 000,00 Kč
Ostatní náležitosti kultury-SPOZ, beseda s důchodci, životní jubilea, vítání občánků 30 000,00 Kč
Veřejné osvětlení – elektrická energie, opravy a udržován í 40 000,00 Kč
Výstavba inženýrských sítí, plynofikace-projekt 123 000,00 Kč
Územní plánování, změna č.1 a č.2 100 000,00 Kč
Územní rozvoj
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč
Nákup materiálu 5 000,00 Kč
Pohonné hmoty 10 000,00 Kč
Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč
Opravy a udržování 20 000,00 Kč
Nájemné s právem koupě-obecní traktor 140 000,00 Kč
Nákup kolků
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Platby daní a poplatků krajům,obcím
Oprava budovy č.p.77 200 000,00 Kč
Územní rozvoj celkem 410 000,00 Kč
Likvidace odpadů
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 12 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 220 000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů-sklo, plasty 15 000,00 Kč
Likvidace odpadů celkem 247 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zele? 20 000,00 Kč
Požární ochrana-dobrovolná část 50 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí 319 500,00 Kč
Dotace dobrovolným oragnizacím-ČSŽ 10 000,00 Kč
Místní správa
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 280 000,00 Kč
Ostatní platy 1 000,00 Kč
Ostatní osobní výdaje 82 000,00 Kč
Povinné poj.na soc.zabezpečení 25 000,00 Kč
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 Kč
Povinné pojištění na úrazové pojištění 1 500,00 Kč
Ostatní povinné pojistné 350,00 Kč
Knihy,učební pomůcky, tisk 6 500,00 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 Kč
Nákup materiálu, výpočetní technika – zřízení místa Czech Point 22 000,00 Kč
Elektrická energie 200 000,00 Kč
Služby pošt 2 900,00 Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací 26 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů 20 000,00 Kč
Konzultační, poradenské a právní služby 2 650,00 Kč
Služby zpracování dat 12 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb 19 000,00 Kč
Opravy a udržování 6 000,00 Kč
Cestovné 3 500,00 Kč
Pohoštění 1 000,00 Kč
Věcné dary 2 000,00 Kč
Ostatní neinvest.transfery veř.rozp.území 1 600,00 Kč
Nákup kolků 500,00 Kč
Platby daní a poplatků krajům, obcím  a st. 500,00 Kč
Činnost místní správy celkem 744 000,00 Kč
Rozpočtové výdaje obce Bělov v roce 2009  2 440 000,00 Kč

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Rozpočet ’19

Rozpočet ’19

20. prosince 2018

Návrh rozpočtu, ’19

Návrh rozpočtu,...

3. prosince 2018

Střednědobý rozpočtový výhled

Střednědobý...

3. prosince 2018

Rozpočet ’18

Rozpočet ’18

21. prosince 2017

Návrh rozpočtu ’18

Návrh rozpočtu...

1. prosince 2017

Rozpočet ’17

Rozpočet ’17

21. prosince 2016

Návrh rozpočtu ’17

Návrh rozpočtu...

30. listopadu 2016

Rozpočet ’16

Rozpočet ’16

16. ledna 2016

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

22. prosince 2015

Návrh rozpočtu obce, ’16

Návrh rozpočtu...

1. prosince 2015

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

17. prosince 2014

Rozpočet ’15

Rozpočet ’15

17. prosince 2014

Návrh rozpočtu: 2015

Návrh rozpočtu:...

1. prosince 2014

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok...

12. prosince 2013

Návrh rozpočtu ’14

Návrh rozpočtu...

25. listopadu 2013

Rozpočet ’13

Rozpočet ’13

29. prosince 2012

Návrh rozpočtu ’13

Návrh rozpočtu...

10. prosince 2012

Rozpočet ’12

Rozpočet ’12

30. prosince 2011

Návrh rozpočtu ’12

Návrh rozpočtu...

12. prosince 2011

Rozpočet ’11

Rozpočet ’11

20. ledna 2011

Návrh rozpočtu ’11

Návrh rozpočtu...

8. prosince 2010

Rozpočet ’10

Rozpočet ’10

8. února 2010

Návrh rozpočtu ’09

Návrh rozpočtu...

30. prosince 2008

Rozpočet ’08

Rozpočet ’08

15. března 2008

Rozpočet ’07

Rozpočet ’07

23. února 2007

Rozpočet ’06

Rozpočet ’06

10. dubna 2006