Datové schránky: informace

  • 23. července 2009
  • Marek Přecechtěl
Datové schránky: informace

Česká republika se stává první zemí na světě, která zákonem nařizuje výlučně elektronické doručování mezi svými úřady i vůči všem právnickým osobám, zapsaným v obchodním rejstříku či zřízeným ze zákona.

Kdo má povinnost zažádat o datovou schránku?
O zřízení datové schránky může požádat každý z nás, pro fyzické osoby je však tento krok nepovinný. Drobní živnostníci, svobodné profese a podnikatelé (OSVČ) si zatím datovou schránku zřizovat nemusejí. Automaticky bude datová schránka zřízena společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem, veřejné obchodním společnostem, komanditním společnostem, státním podnikům, ale i družstvům, nadacím, církvím, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením a jiným příspěvkovým organizacím. Zpřístupnění neboli aktivaci schránky provede uživatel prvním přihlášením.

Povinnost zřídit si datovou schránku mají také advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci. Na ně se ale vztahuje tříleté přechodné období. V jeho průběhu mohou o zřízení datové schránky dobrovolně. Po uplynutí tříleté lhůty jim začne být datová schránka zřizována také ze zákona.

Jak zřizování datové schránky probíhá a kolik to stojí?
Zřízení datové schránky je zdarma a proběhnout by mělo do tří pracovních dnů od podání žádosti. Správcem a provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta. Ta také přijímá žádosti o jejich zřízení. O technickou implementaci se stará Telefonica O2, s ní by však žadatel neměl vůbec přicházet do styku.

Od kdy budou datové schránky v plném provozu?
Do plné funkčnosti by se měly datové schránky dostat po třech měsících od data účinnosti, tedy od 1. 11. 2009. Právnickým osobám budou schránky zřizovány hned po 1. červenci 2009. Nicméně pokud si schránku prvním přihlášením neaktivujete, můžete jí začít teoreticky využívat až od 1. listopadu, kdy dojde automaticky ke zpřístupnění všech zřízených schránek.

napsal: Jiří Peterka
podrobnosti, další informace:

Datová schránka
Datové schránky startují
Datové schránky v obrazech
Datové schránky: začíná čištění dat
Datové schránky: bez razítka to nepůjde!
Datové schránky 2.0
Datové schránky ante portas
Datové schránky: jak je to s formáty?
Datové schránky: zkrátí nám naše dovolené?
Stalo se: datové schránky mají první problémy

Oficiální stránka datových schránek: datoveschranky­.info

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Činnost SDH Bělov
Moravská rodina, záznam